VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina spreekt van ‘ongepast gedrag’ bij enkele aanbestedingen

Ordina is in het vervolgonderzoek naar mogelijke misstanden bij overheidsaanbestedingen toch gestuit op enkele misstanden. 

In sommige gevallen is sprake geweest van “ongepast gedrag van een beperkt aantal personen”.

Dat meldt de automatiseerder in een persbericht naar aanleiding van het voorlopig hebben afgerond van enkele interne onderzoeken.

Vorige week zei topman Stépan Breedveld dat Ordina op basis van het tot dan toe verrichte onderzoek geen aanwijzingen had gevonden voor onregelmatigheden.


Ongeoorloofd 
Breedveld geeft aan dat het niet gaat om definitieve resultaten, omdat onderzoeken “nog lopen en zullen volgen, ook door derden”.

Door de nieuw boven water gekomen feiten doet Ordina “nader onderzoek naar de handelswijze van drie personen die nog bij Ordina werkzaam zijn”, schrijft de topman.

Inmiddels staat wel vast dat een aantal zaken niet door de beugel kon. Zo constateert Ordina dat in twee situaties vertrouwelijke informatie is gedeeld.

In een ander geval is een Ordina medewerker gevraagd om een e-mail te verwijderen.

“Dit bevestigt het vermoeden dat de desbetreffende persoon wist dat de inhoud van de e-mail ongeoorloofd kon zijn”, aldus het bedrijf.

“Schijn vermijden”
Ook was er in enkele gevallen informeel contact tussen een medewerker van Ordina, de opdrachtgever en/of diens adviseur rondom aanbestedingen.

“Hoewel niet is komen vast te staan dat dit laatste gedrag onregelmatig is geweest, is het beter te allen tijde elke schijn te vermijden en dit soort informele contacten rondom een aanbesteding achterwege te laten”, aldus de automatiseerder.

Breedveld liet naar eigen zeggen zes dossiers doorlichten. Het ging onder andere om twee aanbestedingen van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), een zaak voor Defensie en een andere voor de gemeente Rotterdam.

Rollen
De kwestie rond een mogelijke fraude rond overheidsaanbestedingen in de periode 2005 tot 2010  kwam begin oktober aan het rollen door actualiteitenprogramma Zembla.

Ordina bleek al in juni te zijn benaderd door journalisten van het tv-programma. Daarop schakelde Breedveld een advocatenkantoor in om de aantijgingen te onderzoeken.

Vorige week reageerde Ordina voor het eerst. Nadat het nieuws al op straat lag en het eigen aandeel met ruim een kwart in waarde was gedaald.

Op de vraag van beleggersvereniging VEB waarom die informatie niet eerder met het beleggend publiek is gedeeld, schrijft Breedveld dat “op grond van de Ordina bekende informatie en (voorlopige) bevindingen daarvoor geen aanleiding bestond”.

 
Uit de schriftelijke reactie van de automatiseerder aan de VEB wordt niet duidelijk op welk moment Ordina voor het eerst op de hoogte was van mogelijke onregelmatigheden bij overheidsaanbestedingen.

Accountant
Wel schrijft topman Breedveld dat de externe accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) “mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen niet als significant risico voor de jaarrekeningcontrole zijn benoemd”.

PwC heeft volgens Ordina geen specifieke onderzoeken uitgevoerd naar aanbestedingen in de periode 2005 tot 2013 en “heeft daartoe ook geen specifiek verzoek of andere aanleiding gehad”.
Gerelateerde artikelen