VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB roept Nutreco op in gesprek te gaan met Cargill

Het bestuur van Nutreco heeft in vroegtijdig stadium de voorkeur uitgesproken voor een overname door SHV. Maar nu Cargill zich als geïnteresseerde heeft gemeld, moet Nutreco met deze partij om tafel. Dat hoort bij een optimaal biedingsproces.

Dat heeft de VEB namens beleggers aan Nutreco  laten weten naar aanleiding van berichten dat het Amerikaanse Cargill nog steeds interesse heeft om Nutreco over te nemen.

Medio oktober maakte Nutreco bekend een bod te hebben ontvangen van familiebedrijf SHV. Het bestuur van Nutreco committeerde zich onmiddellijk aan het bod van SHV van 40 euro per aandeel.

Datzelfde gebeurde toen Cargill, samen met investeringsfonds Permira, interesse toonde om Nutreco over te nemen. SHV trok de overnameprijs op tot 44,50 euro en van SHV.

Hernieuwde interesse

Afgelopen week verschenen in de media berichten dat Cargill opnieuw, en nu zonder Permira, zijn belangstelling voor Nutreco kenbaar heeft gemaakt. Over aard en hoogte van een mogelijk bod van Cargill is geen verdere informatie bekend.

Een woordvoerder van Nutreco liet in een reactie op de summiere informatie weten dat "het bedrijf de boeken pas opent voor zijn concurrent als die met een serieus tegenbod komt".

Zorgelijk
De VEB maakt zich zorgen over deze houding van het Nutreco-bestuur. Bestuur en commissarissen van Nutreco zijn verantwoordelijk voor een optimaal biedingsproces.

Daarbij hoort dat alle potentiële, te goeder trouw opererende bieders de mogelijkheid moeten krijgen oriënterende gesprekken te voeren met het bestuur en de raad van commissarissen - of transaction committee - van Nutreco en mogelijk afspraken te maken rondom de inzage in de boeken en de tijdspanne waarbinnen een daadwerkelijk bod zal worden uitgebracht.

De VEB hoort graag van het bestuur van Nutreco hoe het zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van aandeelhouders en andere stakeholders in dit biedingsproces beoordeelt.

Ook willen beleggers weten hoe en wanneer het diervoederbedrijf met Cargill in gesprek gaat. 
Gerelateerde artikelen