VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina-medewerkers gingen over de schreef, maar niet massaal

Ordina nam het bij ten minste één overheidsaanbesteding niet al te nauw met de regels. Het woord fraude vermijdt topman Stépan Breedveld angstvallig, maar Ordina-mensen zijn over de schreef gegaan.

Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek dat Ordina in gang zette naar mogelijke misstanden bij acht verschillende overheidsaanbestedingen.

De automatiseerder publiceerde de belangrijkste resultaten daarvan in een circulaire.

Fraude
Eén ict-contract dat het bedrijf in 2009 afsloot met het Openbaar Ministerie (OM) ruikt duidelijk naar fraude.

In dit geval heeft een medewerker van het OM bij een raamovereenkomst "verzocht de kortingspercentages na de voorlopige gunning alsnog aan te passen". In de uiteindelijke offerte zijn die percentages ook daadwerkelijk veranderd en kreeg Ordina de opdracht.

De automatiseerder spreekt enigszins verhullend van "duidelijke aanwijzingen dat de vermoede gang van zaken mogelijk onregelmatig is geweest", zo staat in het rapport te lezen.

Minder zekerheid heeft Breedveld over twee andere gevallen waar "geen sprake lijkt te zijn geweest van onregelmatigheden". En in de vijf andere zaken "is op basis van de onderzoeken niet vastgesteld dat sprake is van onregelmatigheden".

Of met het onderzoek alles boven water is gekomen, kan Breedveld niet garanderen. "De onderzoeken zijn aan verschillende beperkingen onderhevig geweest en het valt niet uit te sluiten dat niet alle relevante informatie naar boven is gekomen", aldus de topman die sinds september 2011 leiding geeft aan het bedrijf.

Commotie
De commotie rond een mogelijke corruptieaffaire ontstond afgelopen oktober na een uitzending van actualiteitenrubriek Zembla.

Daarin kwam een beeld naar voren waarbij medewerkers van Ordina fraude pleegden rond overheidsbestedingen en ambtenaren op strategische posities had die geheime informatie naar Ordina lekten.

Daags na de uitzending daalde de beurskoers van Ordina sterk, uiteindelijk zelfs met zo'n 40 procent. Nu de misstanden beperkt lijken te zijn, zijn beleggers opgelucht en zetten het aandeel in de middaghandel op dinsdag ongeveer elf procent hoger op 1,38 euro.

Maar misschien is die plus wel veroorzaakt door berichten dat Ordina in het vizier is gekomen van partijen die broeden op een overname. De Telegraaf berichtte daarover op dezelfde dag als dat de onderzoek conclusies naar buiten kwamen.

Erger

Op basis van een aantal interne onderzoeken hield de automatiseerder het aanvankelijk nog op "ongepast gedrag van een beperkt aantal personen".

Maar nu het eigen speurwerk is afgerond is de kwalificatie dus voor in ieder geval één aanbesteding een graadje erger. "Onregelmatigheden" luidt nu het oordeel.

Breedveld haast zich in het 24 pagina's tellende document met onderzoeksresultaten te melden dat "geen aanwijzingen zijn gevonden voor structurele onregelmatigheden" alhoewel in "enkele gevallen sprake is geweest van ongepast gedrag" en cultuurproblemen.

Ordina heeft in dit kader een "masculiene en ongewenste subcultuur" geconstateerd "bij een kleine groep personen met een grote mate van succesdrang".

Publiek
Naar aanleiding van de affaire vroeg beleggersvereniging VEB in oktober aan Ordina waarom informatie die ook toen al wees op onregelmatigheden niet eerder met het beleggend publiek was gedeeld.

Daarop reageerde Breedveld met te zeggen dat "op grond van de bij Ordina bekende informatie en (voorlopige) bevindingen daarvoor geen aanleiding bestond". Ook nu het onderzoek is afgerond blijft Ordina bij haar eerdere uitlatingen.

Voor compensatie van beleggers als gevolg van de koersval zien Breedveld en zijn financiële topvrouw Jolanda Poots-Bijl "geen basis" en wijst het bedrijf iedere aansprakelijkheid af.

Gerelateerde artikelen