VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TNT Express spreekt ruime kaspositie aan voor forse (inhaal)investeringen

Hogere investeringen moeten TNT Express weer op de kaart zetten. Maar volgens het management zal het enkele jaren duren voordat de investeringen zich uitbetalen.

Beleggers moeten even doorbladeren om één van de weinige pluspunten te vinden in de vierde kwartaalcijfers van TNT Express. Pas als een belegger bij de balans is aangekomen, ziet hij dat het concern ruim in zijn jasje zit. Om precies te zijn zit er 449 miljoen euro in de kas. Het bedrijf heeft nauwelijks schulden.

Of de kaspositie zo ruim blijft, is de vraag. TNT Express geeft in nieuwe lange termijn doel die tot 2019 lopen expliciet aan dat het een “positieve netto cash positie wil blijven managen”.

In dezelfde toekomstplannen geeft topman Tex Gunning aan dat het de investeringen fors wil opschroeven waardoor het onvermijdelijk is dat de cashpositie zal slinken.

TNT Express wil tot 2017 jaarlijks om en nabij 300 miljoen euro (inhaal)investeren doen. Het gaat voornamelijk om investeringen in de Europese netwerken (zowel via weg als lucht) en investeringen in MKB-klanten.

De nieuwe investeringsplannen liggen 100 miljoen euro per jaar hoger dan waar het concern eerder vanuit ging. Naast meer investeringen zal de pakketbezorger de komende drie jaar voor in totaal 250 miljoen tot 300 miljoen aan reorganisatiekosten nemen.

De hogere investeringen en reorganisatielasten vreten de kasstroom aan waardoor deze in de komende twee jaar naar alle waarschijnlijkheid in het rood zal duiken. Analisten houden er rekening mee dat de kaspositie eind 2016 geslonken zal zijn tot ongeveer 200 miljoen euro.

Nieuwe strategie
Topman Tex Gunning is glashelder in zijn communicatie naar beleggers: het kost tijd voordat TNT Express de vruchten zal plukken van deze maatregelen.

Het concern verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden in 2015 aanhouden, vooral in de voor het bedrijf belangrijke West-Europese markt. In probleemlanden als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië heeft het bedrijf last van felle concurrentie.

“Het faillissement van een aantal concurrenten van ons in het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat de concurrentie hier moordend is”, aldus topman Tex Gunning tijdens de perspresentatie.

Een verbetering van de groepsresultaten wordt pas vanaf 2016 verwacht. Vanaf dat jaar moet de omzet minimaal gelijke tred houden met de groei van de economie.

“We hopen dat we harder zullen groeien dan de economie, maar we gaan in ieder geval niet uit van een massief economisch herstel”, aldus de topman.

Hogere marges
Voor de periode na 2018 mikt de pakketbezorger op een aangepaste winstmarge van 8 tot 10 procent op de internationale activiteiten (over heel 2014 was dit 4,6 procent) en van 4 tot 5 procent (2,6 procent) op de binnenlandse activiteiten.

Een verbetering van de prestaties bij klanten uit het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler onder de winstverbeteringsplannen. In de afgelopen jaren zijn veel MKB-klanten weggelopen en ceo Gunning wil deze weer terugwinnen door de dienstverlening te verbeteren.

Hoewel na een lange tijd van krimp de omzet van MKB-klanten voor TNT Express in het vierde kwartaal weer toenam heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan.

“Je moet veel nieuwe MKB-klanten winnen om een significante impact te zien in de winst-en-verliesrekening”, aldus de ceo die rekening houdt met een periode van 3 tot 5 jaar voordat hier structurele verbeteringen zichtbaar worden.

Ook een jaarlijkse kostenbesparingen van 250 miljoen euro vanaf 2018 moet zorgen voor hogere marges. Overigens zal de werkelijke kostenbasis in 2018 slechts de helft lager liggen  - TNT Express spreekt van een netto kosten reductie van 125 miljoen euro – omdat andere kosten over dezelfde periode, denk aan salarissen, zullen stijgen.

Dollarkorting
Volgens ceo Tex Gunning zijn de "bouwstenen voor TNT's Outlook strategie op hun plek gezet". Maar Gunning benadrukt dat van "snelle oplossingen" geen sprake is.

Laat geduld nou niet de beste eigenschap van veel beleggers zijn. De meeste analisten lijken het er over eens dat het onvermijdelijk is dat TNT Express wordt overgenomen door een partij als UPS of FedEx.

Hoewel de vraag is of zij het aandurven een bedrijf over te nemen dat midden in een herstructurering zit, is een voordeel dat TNT op dit moment niet duur is.

De reden hiervoor is de forse aansterking van de dollar van 20 procent in de laatste 6 maanden.

Kader - Het kwartaal in een notendop
- TNT Express zag de omzet vorig kwartaal met 1,6 procent stijgen naar 1,8 miljard euro. Exclusief desinvesteringen en wisselkoerseffecten steeg de omzet met 3,2 procent.

- Het bedrag onderaan de streep was met 135 miljoen euro donkerrood. Het verlies is voor een groot deel het gevolg van een eenmalige afboeking op zogeheten fiscaal compensabele verliezen van 77 miljoen euro. De afwaardering moest genomen worden omdat de vooruitzichten in diverse markten zijn verslechterd.

- Vooral in Europa heeft het concern last van druk op de winst. Het bedrijf had last van de problemen in Rusland en kampt met prijsdruk in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op de intercontinentale lijnen in opkomende markten ging het met een bedrijfsresultaatverbetering van 5 tot 22 miljoen euro in het vierde kwartaal een stuk beter.

- Het bedrijf handhaaft haar dividendbeleid, waarbij 40 procent van de genormaliseerde nettowinst wordt uitbetaald. Dit is geen vetpot. Bij de huidige verwachtingen bedraagt het dividend tussen de 1 en 2,5 procent.

- Woensdag volgt een beleggersdag waar meer details over de toekomstplannen zullen worden onthuld.
Gerelateerde artikelen