VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

USG ziet de zwaluw én de zomer

USG presenteert bemoedigende resultaten over de laatste maanden van het afgelopen jaar. De uitzender verwacht dat het herstel dit jaar zal doorzetten, ook in de voor USG zo belangrijke Nederlandse markt.

Bij uitzender USG zullen ze dubbel voldaan zijn door recente ontwikkelingen.

Het concern ziet de markt voor uitzendwerk aantrekken en profiteerde daar afgelopen jaar al van door een hogere omzet, plus 4,5 procent.

Het onderliggende bedrijfsresultaat van USG is in 2014 veel harder gestegen -plus 39 procent- dankzij een bezuinigingsoperatie die het bedrijf heeft doorgevoerd.

Door het hogere resultaat lagen de marges in 2014 bijna 1 procentpunt hoger dan vorig jaar.

De door USG als eenmalig betitelde lasten met betrekking tot minder waard geworden software en het aanpassen van de organisatie (samen goed voor bijna 10 miljoen euro) zijn niet meegenomen in dit onderliggende resultaat.

Ten opzichte van Randstad
De uitzender - die de afgelopen jaren moeilijke tijden heeft gekend met verliezen, afboekingen en reorganisaties - stelt dat het herstel zich ook doorzet in januari en de eerste weken van februari.

De omzet in januari groeit met 5 procent; februari ziet er in de eerste weken nog beter uit volgens topman Rob Zandbergen. Hij verwacht dat de groei dit jaar zal aanhouden. USG zal daarbij vooral profiteren van herstel in het midden- en kleinbedrijf, zo stelt de topman.

De geluiden vanuit USG mogen bemoedigend zijn, het lijkt erop dat deze - in januari tenminste - achterblijven ten opzichte van grote broer Randstad.

Wanneer de groeicijfers van Randstad uit de verschillende landen waar USG ook actief is - Nederland, België, Frankrijk en Duitsland - worden teruggerekend naar de omzetverdeling van USG dan zou de omzetgroei de eerste maand zo'n 6,5 procent zijn geweest. Iets meer dus dan de groei die USG laat zien.

Gezonder
Uitzendaandelen hebben de laatste jaren behoorlijke pieken en dalen gekend. De variërende verwachtingen voor de economie -zet herstel door of niet?- waren hier debet aan. Komende tijd lijkt USG bij nieuwe tegenslag op economisch gebied beter bewapend.

De uitzender ziet zijn schuldpositie (netto-schuld) dalen door hogere vrije kasstromen. De netto-schuldpositie van USG nam af van 189,3 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal naar 149,7 miljoen euro aan het einde van 2014.

Hierdoor daalt de leverage ratio (netto schuld gedeeld door de onderliggende ebitda), een maatstaf die banken nauwgezet in de gaten houden om te kijken of een onderneming nog wel gezond is, van 1,9 in het derde kwartaal naar 1,7 nu.

Halverwege 2014 was lag de ratio nog op 2,3.

Wat meer dividend
USG ziet met de lagere netto-schuld en de verbeterde resultaten ruimte om het dividend met 2 cent te verhogen naar 16 cent.

Op een bijna 3 procent hogere koers van 12,6 euro betekent dit dat het dividendrendement voor USG-beleggers uitkomt op zo'n 1,3 procent.
Gerelateerde artikelen