VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer daadkracht bij verkoop slechte onderdelen stuwt koers Fugro

Aan de slecht-nieuws-show bij Fugro kwam vrijdag een einde, ondanks een gerapporteerd verlies van honderden miljoenen. Beleggers zijn optimistisch nu de onderneming vaart zet achter de afbouw van de verlieslatende activiteiten.

De jaarcijfers van Fugro zijn op het eerste gezicht weinig vrolijk makend.

Door forse afboekingen van in totaal liefst 630 miljoen heeft Fugro een nettoverlies van 458 miljoen euro geleden.

Geoscience, het onderdeel dat onderzoek doet naar de opbouw van de zeebodem, wordt het meest geraakt door de geringe investeringsbereidheid van de olie-en gasindustrie. Operationeel leed dit onderdeel een jaarverlies van ruim 100 miljoen euro.

De activiteiten lijken hier ook telkens slechter te gaan dan het management van Fugro inschat omdat de afboekingen over zowel de eerste als de tweede jaarhelft hoger zijn uitgepakt dan eerder aangegeven.

Fugro geeft nu aan meer werk te maken de slechts draaiende onderdelen af te bouwen, tot vreugde van beleggers. Of misschien is ‘vreugde' wel een groot woord en past opluchting beter.

Fugro grossierde afgelopen jaar in slecht nieuws. Winstwaarschuwingen en het passeren van het dividend - voor het eerst sinds de beursgang in 1992- deden de aandelenkoers flink zakken.

De nu aangekondigde daadkracht zorgt, in combinatie met betere resultaten in de tweede jaarhelft, voor een sprong van het aandeel met circa vijftien procent.

Meer focus
De plannen om verlieslatende delen af te willen stoten heeft voor Fugro twee voordelen. Allereerst kan het bedrijf zich dan volledig concentreren op de winstgevende onderdelen, Geotechniek en Survey te liggen.

Bij Geotechniek gaat het om bodemonderzoek op land voor infrastructurele werken. Survey beslaat een breed palet aan diensten die Fugro levert aan de olie- en gasindustrie, duurzame energiewinning en overheden.

Bovendien neemt daarmee de complexiteit van Fugro af. Het bedrijf heeft jaren van stormachtige groei gekend en er zijn twijfels of de controlemechanismen zijn meegegroeid in die tijd.

Vooruitzichten
Topman Van Riel verwacht dat de olie- en gasmarkt voor een langere periode zwak blijft. Infrastructuur en windparken bieden betere kansen.

Fugro zal blijven inzetten op versterking van de kasstroom en balans en de aangeven wijzigingen in de activiteitenportfolio doorvoeren.

Op financieel gebied zijn al grote stappen gezet. De schuldratio (nettoschuld/ebitda) bedroeg per jaar ultimo 2,2 wat ruim onder de opgerekte bankeis van 3,5 ligt. Het was juist om die schuldpositie dat Fugro besloot geen dividend te betalen.

Die schuldreductie moet een van de pijlers onder de wederopstanding van Fugro zijn.

Om het vertrouwen in de gang van zaken te onderstrepen blijft Fugro bij de afgegeven verwachting voor winstgevendheid van 5-6 procent in 2015-2016 (2014: 3,2 procent).

En dat is al heel wat na een serie van teruggeschroefde verwachtingen in het recente verleden.
Gerelateerde artikelen