VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alertheid gevraagd bij beursgangen in tijden van voorspoed

Het wordt weer druk op het Damrak. Na Pershing Square, Bols en Grand Vision wachten nog dit jaar de beursgangen van frisdrankproducent Refresco, verzekeraar ASR en ABN Amro. Voor beleggers is de nieuwe populariteit van de beurs een extra reden om alert te zijn.

Een nieuwe lente en de geluiden van nieuwe namen op de beurs.

Dat is in eerste aanleg goed nieuws voor beleggers die de afgelopen jaren een hele stoet bedrijven het Damrak hebben zien verlaten.

Een stijgende beurs is interessant voor bedrijven die naar de beurs willen. Stijgende koersen impliceert veel kooplustige beleggers en dat maakt het voor de eigenaren hun niet-genoteerde belegging gemakkelijker om hun belang tegen gunstige koersen te verzilveren.

Maar een mooie opbrengst voor eigenaren betekent niet automatisch een mooi rendement voor instappende beleggers.

Als koersen stijgen, lopen ook de waarderingen op. En instappen in dure aandelen maakt de kans op een goed rendement kleiner.

Losgekoppeld
De afgelopen jaren zijn de waarderingen op de beurs tot historisch bovengemiddeld niveau gestegen.
Vooral in de VS is dit goed zichtbaar door te kijken naar een variant op de bekende koers-winstverhouding, de Shiller koers-winstverhouding (Shiller kw).

Bij dit verhoudingsgetal, bedacht door Nobelprijswinnaar Robert Shiller wordt de waardering van een aandeel - duur of niet?- losgekoppeld van de economische situatie. Op die manier wordt voorkomen dat tijden van hoge en lage bedrijfswinsten door economische voor- of tegenspoed de waardering te zeer vertroebelen.

Omdat de Shiller kw de economische cyclus uitfiltert is dit kengetal een aantrekkelijke maatstaf om te zien of de beurs duur dan wel goedkoop is.

Op dit moment staat de Shiller-kw op 27, ver boven het langjarige, historische gemiddelde van 17 en op hetzelfde niveau als in 2007, voor de uitbraak van de kredietcrisis.De waarderingen in de VS zijn hoger dan in Europa maar ook hier zijn aandelen gemiddeld duur in historisch perspectief.

De kans dat een individueel aandeel duur wordt betaald is dan ook groter. Dat geldt ook voor de aankoop van aandelen bij een beursgang.

Is dat een reden om de aandelen van nieuwkomers links te laten liggen? Niet bij voorbaat. Het vraagt wel van beleggers om hun huiswerk extra goed te doen.

Vier zaken om op te letten bij een beursgang
Het hele prospectus - het vuistdikke document dat een bedrijf beschrijft in aanloop naar een nieuwe notering- zullen weinig beleggers lezen.

Maar deze vier punten verdienen zeker de aandacht.

1. Waardering
Bedrijven kiezen bij voorkeur voor een beursgang in tijden van voorspoed op de beurs. ‘Een gunstig klimaat' heet het dan. Gunstig is in ieder geval dat bedrijven veel geld kunnen ophalen om groeiplannen te realiseren of huidige aandeelhouders, regelmatig private equity, rijkelijk te belonen voor het geleverde werk.

Afhankelijk van het type bedrijf kunnen beleggers onder meer de koers-winstverhouding (voor bijna alle ondernemingen een relevante waarderingsmaatstaf), de koers-boekwaardeverhouding (met name meenemen bij financials) en de koers-omzetverhouding (voor niet financials interessant) bestuderen alvorens in te stappen.

2. Balans
De balans is de plek waar beleggers de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden terugvinden. Schulden maken bedrijven kwetsbaar als de winsten dalen. Hier is te zien hoe de schulden van een bedrijf zich verhouden ten opzichte van de verdiencapaciteit.

Overigens wordt met het geld dat een bedrijf ophaalt ook wel gebruikt om schulden af te lossen. Als private equity-partijen hun belang verzilveren, maar tegelijk ook nieuwe aandelen uitgeven, dan wordt opbrengst uit de nieuwe aandelen vaak gebruikt om het risicoprofiel wat aantrekkelijker te maken voor beleggers. Onlangs nog gebruikte Bols een deel van de opbrengst om de netto-schuld te verlagen.

3. Verdiencapaciteit
Dat een bedrijf in het verleden mooie winsten heeft gepresenteerd is belangrijk; het is een signaal van bestaansrecht. Maar een belegger zal ook een inschatting moeten maken over de toekomstige inkomsten.

Wordt duidelijk waar het management in de toekomst wil groeien en investeren? Maak een afweging hoe realistisch de plannen zijn en of winsten zich kunnen voortzetten.

4. Zeggenschap
Bij een ipo wordt een beleggers eigenaar van een beursonderneming. Vaak blijft de oude eigenaar, die de beursgang initieert, nog een tijdje zitten met een deel van de aandelen. Dit is meestal een goed teken, omdat de belangen tussen afbouwende eigenaren en de nieuwe aandeelhouders meer in lijn liggen dan wanneer er een algehele exit is van de eigenaren.

Over voorgenomen beursgangen van Refresco, ASR en ABN Amro is nu nog te weinig informatie om deze analyse te maken. Zodra er meer informatie is zullen wij de nieuwkomers op waarde schatten.Gerelateerde artikelen