VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Boskalis wil beschermingsmuur van Fugro slechten

Boskalis heeft de aanval geopend op een van de beschermingswallen van Fugro. Die moet volgens de maritiem dienstverlener geslecht worden, maar Fugro geeft geen sjoege. De tot nu toe binnenskamers gevoerde gesprekken verplaatsen zich daarom naar de rechtszaal.

De dialoog tussen Fugro en Boskalis begint onvriendelijkere trekjes te krijgen.

In een persbericht schrijft Fugro-bestuursvoorzitter Paul van Riel een dagvaarding te hebben ontvangen van grootaandeelhouder Boskalis.

Beide partijen zetten hun tweestrijd voort in de rechtszaal nu Fugro weigert een voorstel van Boskalis in haar komende aandeelhoudersvergadering (ava) als stempunt te behandelen.

Forceren
Boskalis-voorman Peter Berdowski wil dat nu via de rechter gaan forceren.

Tijdens die ava op 30 april wil Berdowski aandeelhouders hun oordeel laten vellen over een “aanbeveling ter beëindiging” van de Stichting Continuïteit Fugro. Dat valt in ieder geval te lezen in een persbericht dat Fugro voorbeurs verstuurde.

Maar zo ver wil Fugro niet gaan. “We zijn bereid om tijdens de aandeelhoudersvergadering over het onderwerp van gedachten te wisselen”, zegt Van Riel in het perscommuniqué.

Een officiële stemming ziet hij dus niet zitten. “Boskalis heeft geen legitiem belang aangezien zij herhaaldelijk en expliciet publiekelijk heeft aangegeven dat haar aandelenbelang in Fugro geen stap is richting een bod op Fugro”.

Voet bij stuk
Boskalis heeft vooralsnog zelf geen perscommuniqué verspreid waarin ze haar overwegingen prijsgeeft. Wel liet een Boskalis-woordvoerder aan Het Financieele Dagblad weten dat Boskalis “als belanghebbende de corporate governance structuur bij Fugro ter discussie wil stellen. Dat vinden we bij al onze deelnemingen belangrijk”.

Om er aan toe te voegen dat deze constructie ”niet meer van deze tijd” is. Boskalis houdt tegelijkertijd voet bij stuk dat deze stap niet betekent dat ze Fugro wil overnemen.

De heersende opinie onder analisten is ondertussen haast eensgezind. Volgens hen kan het haast niet anders dan dat de aanval op de beschermingswal de opmaat is naar een overname van de bodemonderzoeker uit Leidschendam.

Uitzonderlijk
De door Boskalis gewraakte beschermingswal van Fugro is hoe dan ook in alle opzichten uitzonderlijk te noemen.

Twee dochterbedrijven van Fugro, de beide op Curaçao zetelende Fugro Consultants International en Fugro Financial International, hebben aan een aparte Stichting Continuïteit de mogelijkheid gegeven om (via een calloptie) preferente aandelen in beide dochters te nemen.

Dat blijkt uit informatie die in het jaarverslag van Fugro is opgenomen. Het stichtingsbestuur dat kan beslissen over het uitoefenen van die optie, waardoor de stichting de preferente aandelen kan verkrijgen, bestaat uit vijf personen.

Een daarvan is blijkens het jaarverslag nog altijd voormalig Fugro-oprichter en topman Gert Jan Kramer. Kramer was vervolgens lange tijd commissaris, maar trad eind oktober vorig jaar af na kritiek op zijn verkooptransacties van aandelen Fugro.

Barricade
Geen ander Nederlands beursfonds heeft een barricade als deze van Fugro achter de hand om het eventuele overnemers onmogelijk te maken binnen te komen.

Volgens het twee weken gelden verschenen jaarverslag van Fugro kan die continuïteitstichting in stelling worden gebracht om de “onafhankelijkheid van Fugro te bewaren” en om “de positie van Fugro ten opzichte van de overvaller te bepalen”. De bodemonderzoeker is het enige beursfonds met dit onconventionele afweergeschut.

Behalve deze onorthodoxe bescherming kent Fugro evenals de meeste andere beursfondsen de mogelijkheid om preferente aandelen uit te geven aan een andere stichting.|

Bij Fugro is dit maximaal het aantal uitstaande aandelen voor de bemoeienis van de stichting minus één aandeel. De invloed van gewone aandeelhouders is ook daarmee in een keer weg te vagen.

Uit VEB onderzoek bleek onlangs dat Fugro tot de meest beschermde bedrijven van de Amsterdamse beurs behoort. Behalve de beide stichtingen is er ook nog een administratiekantoor dat tijdens aandeelhoudersvergaderingen mag stemmen op alle aandelen van daar niet vertegenwoordigde beleggers.

Openlijk
Het zijn de eerste openlijke beschietingen sinds de beide bedrijven vanaf november vorig jaar met elkaar om tafel gingen nadat Boskalis-topman Peter Berdowski een belang in Fugro had genomen.

De maritiem dienstverlener heeft sinds begin november in drie etappes haar positie in Fugro vergroot tot 20,1 procent.

De zaak zal op dinsdag 17 maart door de rechter worden behandeld.
Gerelateerde artikelen