VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers hebben nog steeds geen duidelijkheid gekregen over de vermeende corruptie bij SBM. De VEB vraagt nu om antwoorden op dertig vragen, zodat beleggers de informatie krijgen waar zij recht op hebben.

Afgelopen november trof SBM een recordschikking van 240 miljoen dollar met het Nederlandse Openbaar Ministerie naar aanleiding van onregelmatigheden in drie landen. 

Door de schikking is een rechtszaak uitgebleven, waardoor veel informatie over de vermeende corruptie uit de openbaarheid is gebleven. 

De VEB wil alsnog de duidelijkheid krijgen waarop aandeelhouders recht hebben. Andere ondernemingen publiceerden in vergelijkbare gevallen hun eigen interne onderzoek. Zo konden Imtech-beleggers in een uitgebreid rapport nalezen wat er precies misging bij het installatiebedrijf.

Bereidwillig
Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering heeft SBM toegezegd openheid van zaken te willen geven. De onderneming zal, zo liet zij weten, schriftelijke vragen gedetailleerd beantwoorden, zonder te verzanden in algemeenheden en vaagheden.  De brief van de VEB aan SBM

Onthullingen
Beleggers worden vanaf oktober 2013 opgeschrikt door een nog steeds voortdurende reeks onthullingen over de praktijken van SBM in Brazilië, qua omzet het grootste afzetgebied van SBM. 

Deze onthullingen zijn afkomstig van een voormalige werknemer van SBM, Jonathan Taylor. De mate van gedetailleerdheid (inclusief de onderliggende stukken die op internet opduiken) van zijn beschuldigingen doen echter vermoeden deze niet uit de lucht zijn gegrepen.

Pas in april 2014 informeerde SBM de markt dat de omkoping ook betrekking had op Brazilië. Taylor uitte de beschuldiging dat SBM het onderzoek naar Brazilië met opzet vertraagde ("containment") en dat zij al veel eerder wist van misstanden.

SBM zelf constateerde al in april 2012 dat de betaling van bijna 140 miljoen dollar aan Braziliaanse agenten als "red flagged" aangemerkt moesten worden. In mei 2012 instrueerde SBM Bestuurder Hepkema zijn Amerikaanse advocaten het onderzoek naar Brazilie stop te zetten. Heimelijke bandopnamen van oud-werknemer Taylor leiden ook tot de nodige vragen. Zo zegt Hepkema het volgende tegen Taylor als deze aandringt op volledige transparantie: 'Ik ben niet naïef. Hoe denk je dat ik zo ver ben gekomen, op mijn negenenvijftigste en met mijn staat van dienst, als ik zo naïef zou zijn? 

Wat denk je, dat ik gek ben? Ik heb geen rapport nodig om te weten dat iemand die al zijn dossiers in de prullenbak gooit, niet deugt. Dan hoef ik verder niets meer te weten. Do you think I'm silly?'

Vragen
SBM zal duidelijk moeten maken waarom zij de markt niet eerder dan 2 april 2014 heeft geïnformeerd over de geconstateerde praktijken in Brazilië. Waarom is in de jaarrekeningen over 2012 en 2013 geen melding gemaakt over de geconstateerde praktijken in Brazilië?

Was de accountant op de hoogte van een en ander? En waarom heeft SBM niet de hoogste prioriteit gegeven aan diepgaand onderzoek aangaande Brazilië, terwijl de relevantie van dit onderzoek voor de onderneming vele malen groter is dan Angola of Equatoriaal Guinee waar de corruptie praktijken al in 2012 zijn onderzocht?

Volledige openheid van zaken
Voor beleggers is het noodzakelijk dat de openstaande vragen transparant worden beantwoord. SBM is verplicht beleggers nu echte duidelijkheid te bieden. De VEB zal zich daar hard voor maken.

In het verleden verzocht de VEB om een enquête bij ondernemingen die weigerden inzage te geven in hetgeen binnenskamers was gebeurd.
Gerelateerde artikelen