VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB heeft Vermogensmonitor bereid gevonden beleggers te helpen die menen gedupeerd te zijn door Alex Vermogensbank. Op individuele basis kunnen beleggers zo laten beoordelen of de vermogensbeheerder juist heeft gehandeld bij het beleggen van het haar toevertrouwde vermogen.

Door te adverteren met fraaie rendementen op radio en televisie wist Alex Vermogensbank (“Alex”) de afgelopen jaren flink wat beleggers aan zich te binden. Voor veel beleggers bleken deze rendementen een utopie. Afgelopen jaar bleek het door hen ingelegde vermogen veel slechter te renderen dan op grond van hun beleggingsprofiel en de stijgende beurskoersen verwacht mocht worden.

De VEB heeft na onderzoek van honderden klachten van Alex-klanten kunnen constateren dat  de vermogensbeheerder in individuele gevallen tekort is geschoten. Zo twijfelt de VEB zeer aan de wijze waarop Alex portefeuilles voor haar klanten samenstelt en de wijze waarop Alex beleggers over de risico’s van haar handelssysteem heeft geïnformeerd. 

Voor behoudende beleggers stelt Alex een portefeuille samen die vrijwel uitsluitend uit aandelen bestaat, terwijl dit in de gangbare praktijk een effect is met een bovengemiddeld risico. Gezien het individuele karakter van de klachten dienen de gevallen (vooralsnog) zelfstandig te worden beoordeeld.

De VEB is in gesprek geweest met Binck Bank, de moederorganisatie van Alex Vermogensbank, om te komen tot een generieke oplossing. Daartoe was Binck niet bereid. Alleen voor schrijnende gevallen blijkt Binck bereid te zoeken naar een oplossing. Hiervoor geldt dat de persoonlijke omstandigheden van het geval doorslaggevend zijn.

Ondersteuning

Omdat alle klachten een zelfstandige beoordeling verdienen is de VEB in overleg getreden met Vermogensmonitor, een particulier initiatief dat beleggers ondersteunt bij procedures.

Voor beleggers die zich (nog) beraden om een klachtenprocedure op te starten, maar toch hun rechten veilig willen stellen, kunnen gebruik maken van de stuitingsbrief waardoor(mogelijke) vorderingen tegen Alex mogelijk blijven. Deze brief is beschikbaar voor leden van de VEB en beleggers die actief hebben meegewerkt aan het onderzoek. Naar de stuitingsbrief

Individuele belegger kunnen er ook voor kiezen) zelf alsnog contact met Binck op te nemen om te zien of zij onder de kwalificatie "schrijnend" valt. Het sturen van de stuitingsbrief is ook in dat geval aan te bevelen.

Meer productonderzoek

De klachten rond het vermogensproduct bij Alex bevestigen  opnieuw dat lang niet alle aanbieders van financiële diensten en producten hun (potentiele) klanten deugdelijk en volledig informeren.  Om aanbieders te helpen in hun streven de klant centraal te zetten zal de VEB nog scherper en in een vroegtijdig stadium nieuwe producten en diensten op hun merites gaan beoordelen.

 Gedupeerd door Alex? Wat te doen?     
-Indien gewenst kan Vermogensmonitor kosteloos een eerste beoordeling van de haalbaarheid van uw klacht maken.  

-Daarna kan de weg naar een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening worden ingeslagen.

-Voor de voorwaarden, kosten en de uitleg van de procedure verwijzen wij u naar de website van Vermogensmonitor www.alex-claim.nl

 

 
Gerelateerde artikelen