VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beide bedrijven worden wel weer aantrekkelijke dividendbetalers

De tweede kwartaalcijfers van de voormalige zusterbedrijven ING en NN werden op de Amsterdamse beurs gemengd ontvangen. Die van de bank vielen tegen, de verzekeraar deed het beter dan verwacht.

ING Bank voerde de winst in het tweede kwartaal met 21 procent op tot 1,12 miljard euro. Voor de aandeelhouders ING werd nog wat meer verdiend, omdat ING Groep onder meer nog een belang van 37,6 procent heeft in NN Group, dat de komende tijd verder zal worden afgebouwd. Per aandeel resteerde er een winst van 0,35 euro in het tweede kwartaal.

ING gaat een interim-dividend uitkeren van 0,24 euro, dat is al twee keer zoveel als wat over geheel 2014 werd uitgekeerd. ING streeft ernaar ongeveer 40 procent van de winst uit te keren. Het verwachte dividendrendement ligt daarmee nu boven de 3 procent.

De cijfers van NN Group werden beter ontvangen. De verzekeraar die vorig jaar werd afgesplitst van ING kon een verdubbeling van de winst uit voortgezette activiteiten melden.

De operationele winst ging 90 procent omhoog naar 488 miljoen euro. Daarin zat wel een flink dividend uit de private equity-activiteiten in Nederland. De nettowinst ging met 56 procent omhoog tot 392 miljoen euro. Vooral de levensverzekeringen in Nederland en de Europese verzekeringsdivisie deden het goed.

NN Group gaat ook een interim-dividend uitkeren: 0,46 euro per aandeel. NN keerde over 2014 een eerste dividend van 0,57 euro uit. Als de beloofde pay-out ratio van 40 à 50 procent op de verwachte jaarwinst wordt losgelaten resulteert dat in een dividend van 1,25 euro. Het dividendrendement van het aandeel NN Group ligt daarmee rond 4,5 procent.

ING en NN zijn daarmee weer wat ze lang, lang geleden ook waren: aandelen met een aantrekkelijk dividend. En daar gaat het veel beleggers uiteindelijk om. Nu is het zaak het geschade vertrouwen van diezelfde beleggers in aandelen in de financiële sector verder te herstellen.

Economisch herstel zichtbaar in de sector?
undefinedVolgens topman Hamers van ING is er een duidelijk herstel zichtbaar in de eurozone. De lage rente en de lage olieprijs zorgen daarbij voor een verbetering van de koopkracht. NN houdt zich over dit onderwerp meer op de vlakte.

Valuta
undefinedING Bank is tegenwoordig voornamelijk nog in de eurozone actief en heeft daardoor weinig direct profijt van de zwakke euro. Wel wordt melding gemaakt van per saldo positieve valuta-effecten op uitstaande leningen. Uit de cijfers van NN is niet op te maken wat de valuta-effecten precies zijn.

Opkomende markten, met name China
undefinedING heeft geen activiteiten meer in China. Voor ING Bank zijn Polen, Roemenië en Turkije op dit moment de belangrijkste groeimarkten. Daarnaast heeft ING nog enkele belangen in Aziatische banken. Het onderliggende resultaat op deze markten stond in het tweede kwartaal onder druk door toegenomen risicokosten. Ook in het persbericht van NN Group komt het woord China niet voor. NN is actief in een aantal Europese landen en in Japan.

Impact Griekenland?
undefinedundefinedNN  wijst wel op de politieke onrust in Griekenland, maar meldt opvallend genoeg wel een toename van de verkoop van levensverzekeringen in dat land, net als in Spanje. ING wijst erop dat de crisis in Griekenland vooral zorgt voor onzekerheid op de aandelen- en obligatiemarkten en slecht is voor consumentenvertrouwen. Daardoor zorgt Griekenland bij ING indirect voor hogere kosten. 

Gevolgen herstructureringen?
undefinedBij NN wordt een last van 4 miljoen euro gemeld voor herstructureringskosten, dat is te overzien.

ING Groep zit aan het eind van één van de grootste herstructureringsoperaties aller tijden, de opsplitsing van het concern die op last van de Europese Commissie moest worden doorgevoerd. Over de kosten hiervan geen details, wel wordt gemeld dat de kostenbesparingsprogramma’s op schema lopen. Er is inmiddels voor 231 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd, van de doelstelling van 340 miljoen per 2017.

Lage rente
undefinedDe lage rente stelt zowel banken als verzekeraars natuurlijk voor grote uitdagingen. Het is moeilijker goede rendementen op de beleggingen te maken, er kan maar weinig worden verdiend aan spaargeld en levensverzekeringen zijn minder aantrekkelijk. Met name voor de verzekeraar NN speelt bovendien dat de verplichtingen uit hoofde van pensioenverzekeringen groter worden bij een lagere rente.
Gerelateerde artikelen