VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

27 augustus 2015

Aandeelhouders verzekeraars nog maanden in onzekerheid

Aandeelhouders verzekeraars nog maanden in onzekerheid
  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

Nog voor de recente turbulentie op de beurzen scoorden de aandelen van verzekeraars opvallend slecht met de negatieve reacties op de halfjaarresultaten van Delta Lloyd en Aegon als dieptepunt. Beleggers zijn terecht huiverig voor het gebrek aan informatie waarmee ze komende maanden geconfronteerd worden.

Eerst was er de enorme koersdaling en daarna de zwijgzaamheid van bestuurders. 

Het aandeel van verzekeraar Delta Lloyd daalde 20 procent na publicatie van de kwartaalcijfers eerder deze maand. In de kern is er grote onzekerheid over de gevolgen van de invoering van solvency 2 solvabiliteit regels voor de vermogenspositie. Deze regels worden begin 2016 ingevoerd.

Delta Lloyd meldde dat de solvency 2 ratio ‘slightly below the appetite range’ was. De range is 140 tot 180 procent. Het percentage zal dus iets onder de 140 liggen. Voorheen ging Delta Lloyd uit van een percentage aan de bovenkant van de range. Zeg een ratio van tussen 170 en 180 procent.  

De 12 analisten die aanwezig waren bij de presentatie van de kwartaalcijfers hadden eigenlijk maar twee vragen: hoe kan de solvabiliteit in één kwartaal met 30 procentpunt kan dalen en wat gaat Delta Lloyd doen om de balans te verbeteren. Op beide vragen kwam geen antwoord. Op de beleggersdag in december moet meer duidelijk worden, zo liet een bestuurders van het concern weten. Delta Lloyd kwam ook niet met een plan hoe het de vermogenspositie wil verbeteren.


Speculeren
In de tussentijd speculeren beleggers over maatregelen die genomen zullen worden. De verkoop van risicovolle activiteiten is dan één mogelijkheid.De verzekeraar zou haar belang van 30 procent in Van Lanschot kunnen verkopen of een deel van de BBB-obligatieportefeuille (leningen met een redelijke maar niet de hoogste kredietwaardigheid) kunnen liquideren. Gezien het risico van deze activiteiten, zal de verzekeraar hier nu relatief veel kapitaal voor moet aanhouden.

Ook vrezen beleggers voor een dividendverlaging – Delta Lloyd heeft aangeven dat het beleid wordt “herzien” – of zelfs een claimemissie. Deze onzekerheid doet beleggers pijn, hetgeen terug te zien is in de sterk gedaalde koers.

Het is kwalijk dat het bestuur de zorgen over de zwakke balans niet kan wegnemen maar enigszins te begrijpen. Delta Lloyd zelf moet ook afwachten of toezichthouder DNB akkoord gaat met de intern gebruikte berekeningsmethodes en modellen. In november of december is er waarschijnlijk definitief uitsluitsel.

Ook andere verzekeraars hebben met deze onzekerheid te kampen. Geen enkle bedrijf geeft nu hele specifieke cijfers over de solvency 2-ratio. De meeste verzekeraars hebben een beleggersdag in december gepland om meer informatie te geven, na het oordeel van DNB over de interne modellen.

Heeft Aegon vergelijkbare problemen? Zijn er verschillen?
De cijfers van Aegon werden ook niet bepaald met een applaus ontvangen. Het aandeel verloor 7,5 procent op de dag van cijferpublicatie. 

Ook bij Aegon was de solvency 2 ratio – op basis van de interne modellen –lager dan verwacht. De range waarin de solvency 2 ratio zal uitkomen werd verlaagd van 150-200 procent (gemiddelde 175 procent) tot 140-170 procent (gemiddelde 155 procent). Een daling van 20 procent punt dus.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk – verandering van aanname in de spread die verdiend wordt op beleggingen – en Nederland – moet meer kapitaal aanhouden voor hypotheekbeleggingen – is de bandbreedte voor solvency 2 percentages laag te noemen.

Maar de problemen van Aegon zijn aanzienlijk kleiner dan van Delta Lloyd, omdat zij veruit het grootste deel van hun inkomsten uit de Verenigde Staten halen. De nieuwe Europese verzekeraarsregels raken de Amerikaanse activiteiten van Aegon niet waardoor de stevige Amerikaanse cash flow de holding in kan blijven stromen.

Hierdoor kon het dividend zelfs worden verhoogd  - van 11 cent naar 12 cent – en heeft Aegon zelfs de intentie om aandelen in te kopen als er meer duidelijkheid is over de impact van solvency 2. Alles bij elkaar lijkt de invoering van solvency 2 dus minder problematisch voor Aegon. 


Wat zegt de balans van verzekeraars over de verdiencapaciteit?
Verzekeraars hebben al jaren te kampen met de lage rente die het verdienmodel aanvreet. Dit maakt het des te opvallender dat het in het tweede kwartaal operationeel helemaal niet zo slecht ging bij zowel Aegon als DL.

Wel is de vraag in hoeverre eventuele maatregelen om Solvency 2 het hoofd te bieden de verdiencapaciteit van een verzekeraar zullen schaden. Als Delta Lloyd minder gaat beleggen in risicovolle obligaties, de aandelenportefeuille afbouwt, of Van Lanschot de deur uit doet, zal dit de verdiencapaciteit onder druk zetten.

Dit betekent mogelijk lagere winsten, minder dividend en een terugval in waardering. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke reden voor de lage beurskoers. 

Wat is de impact van de rente op de winst en eigen vermogen van de verzekeraars?
Door de lage rente kan premiegeld moeilijker rendabel conservatief belegd worden. Maar bij een analyse van de laatste kwartaalcijfers blijkt dat de renteveranderingen niet altijd impact hebben op de winst of eigen vermogen omdat renterisico is afgedekt. In het kort koopt de verzekeraar derivaten die meer waard worden als de rente daalt, en visa versa.

Maar een andere complicerende factor is de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR), die van DNB gebruikt moet worden om verplichtingen contant te maken. De UFR is een kunstmatige rente die in leven is geroepen door de regelgever om verzekeraars en pensioenfondsen te helpen in het lage-rente-klimaat.

Bij een dalende rente – slecht voor verzekeraar want hogere verplichtingen – was de UFR een uitkomst omdat deze voor een hogere kunstmatige rekenrente zorgde en dus voor lagere verplichtingen. Maar nu de rente stijgt werkt de UFR dempend de andere kant op wat ongunstig is voor verzekeraars (de verplichtingen dalen minder snel door de UFR).

Dit probleem speelde bij alle verzekeraars, maar in het bijzonder bij Delta Lloyd. Het grootste deel van de balanspijn bij de halfjaarcijfers zat in de obligatieportefeuille die minder waard werd door een hogere rente. Het verhaal is hier: de activakant van de balans voelt de pijn van een hogere rente door het waardeverlies van obligaties, en er komt te weinig verlichting van de passivakant van de balans om dit te compenseren door de kunstmatige UFR-rekenrente. De verplichtingen dalen wel, maar niet hard genoeg. 

Waren de huidige problemen te voorzien geweest en hebben ceo’s hiervoor gewaarschuwd in kwartaalrapportages en/of jaarverslagen?
Beleggers schrikken van de omvang van de verslechtering van de solvabiliteit. Maar in de jaarverslagen van verzekeraars over vorig boekjaar waarschuwen de bedrijven wel voor de risico’s van de invoering van solvency 2.

In november/december zal er pas echt duidelijkheid komen of en in hoeverre interne modellen gebruikt mogen worden om de solvabiliteit te berekenen. Er is een scenario denkbaar waarbij  toezichthouders niet akkoord gaan met modellen en er extra kapitaal opgehaald moet worden of activiteiten moeten worden afgestoten. Dit was ook het geval bij de bankenstresstests.  

In zekere zin lijkt Delta Lloyd al voor te sorteren op dit scenario, met de verkoop van de bank in België en een kleine emissie deze zomer. Andere verzekeraars verkochten ook onderdelen  in het laatste jaar. 

Wat is de planning/tijdspad over de aanpassingen van de rekenmodellen die verzekeraars wellicht moeten gaan hanteren op last van DNB?
Verzekeraars hebben toezichthouders in de zomer inzicht gegeven in de interne rekenmodellen. Naar verwachting zal eind dit jaar definitief duidelijk worden of deze worden geaccepteerd en wat de impact van de regels op de solvabiliteit is. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 gelden de nieuwe solvency 2 regels.


En beleggers?
Die investeren komende maanden in een aandeel waarvan ze de waarde niet goed kunnen inschatten. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar. Verzekeraars en De Nederlandsche Bank zullen aandeelhouders meer duidelijkheid moeten geven over de scenario’s waarmee zij rekening moeten houden als de nieuwe vermogensregels van kracht worden. Ruim drie maanden wachten op extra informatie is slecht, voor alle partijen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gerelateerde artikelen

Aandelen van Europese verzekeraars zijn niet duur
Aandelen van Europese verzekeraars zijn niet duur
29-03-2018

De rente begint weer op te lopen en dat betekent dat voor veel bedrijven de…

Lees verder

verzekeraars europa koers
Aegon versterkt balans met verkoop deel Amerikaanse portefeuille
Aegon versterkt balans met verkoop deel Amerikaanse portefeuille
28-12-2017

De Franse herverzekeraar SCOR koopt een deel van de Amerikaanse herverzeker…

Lees verder

Aegon verzekeraars SCOR
Ook na overname Delta Lloyd draait het bij NN Group om kostenbesparingen
Ook na overname Delta Lloyd draait het bij NN Group om kostenbesparingen
30-11-2017

Toen NN Group naar de beurs kwam was de boodschap aan beleggers dat het waa…

Lees verder

delta lloyd overname NN Group
Ruimte voor herstel verzekeraars nu schade orkaan Irma meevalt

{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}