VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers hebben dagenlang te veel betaald voor een oude obligatie van SNS Reaal. Zij dachten met de aanschaf van de obligatie ook coupons te ontvangen, maar die waren al uitbetaald. De VEB vraagt in een brief om opheldering aan de uitgevende instelling Vivat.

Beleggers hebben dagenlang gehandeld in een obligatie van Vivat zonder dat zij er van op de hoogte waren dat de coupons al uitgekeerd waren.

Hierdoor betaalden zij ruim 30 duizend euro te veel voor de obligatie. Waar de beurs, Euronext, normaal gesproken beleggers informeert via het uitbrengen van een zogeheten notice, bleef het nu dagenlang stil.

De VEB vraagt in een brief aan de uitgevende instelling Vivat in hoeverre zij de beurs tijdig hebben geïnformeerd over de uitkering van achterstallige coupons.  Lees hier de VEB-brief

Buiten schot

Bij de nationalisatie van bank-verzekeraar SNS Reaal is een aantal obligaties buiten schot gebleven. Dat zijn de obligaties van SRLEV, het dochterbedrijf dat nu actief is onder de naam Vivat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de eeuwigdurende 9% SRLEV obligatie.

Na de nationalisatie van SNS Reaal is de rentebetaling bij deze obligaties op aandringen van de Europese Commissie stopgezet.

Sinds kort is Vivat in private handen van het Chinese financiële conglomeraat Anbang, daarmee is de Nederlandse staat verlost van dit onderdeel.

Uitbetaling achterstallige coupons

Door de verkoop aan het Chinese Anbang is het Vivat weer toegestaan om rente te betalen op haar uitstaande schuldpapier.

Aangezien de in 2013 stopgezette couponbetaling op de 9 procent SRLEV-obligatie cumulatief was moeten alle overslagen coupons ook uitbetaald worden.

Bovendien is over die niet uitbetaalde coupons in de tussentijd ook rente opgebouwd. Het gaat bij elkaar om een uitkeringsbedrag van circa 31 procent over de initiële nominale waarde van een ton euro.

De achterstallige coupons met rente zijn inmiddels op 6 november door Vivat volledig uitbetaald. Daarmee wijzigt de beurshandel van – in vakjargon - dirty in clean.

Ex-coupon

De SRLEV obligatie handelde naar verluidt op 4 november ex-coupon. Omdat de rente uit de koers is verdwenen, hoort de obligatie die dag te handelen op een koersniveau waar die 31 procent aan opgebouwde rente vanaf gegaan is. Maar dit is niet gebeurd: de SRLEV obligatie sloot na het sluiten van de handel op 3 november op 146,95 procent.

Een correcte koers zou op de ex-coupon datum zo rond de 116 procent moeten liggen (146,95 procent minus 31 procent). Beleggers betaalden vervolgens op 4, 5 en 6 november nog tienduizenden euro’s te veel voor de obligatie.

Boze beleggers

Nadat op 6 november geconstateerd werd dat het een en ander niet goed ging is de handel op Euronext stilgelegd.

Boze beleggers hebben zich vervolgens bij de VEB gemeld dat zij schade zouden hebben geleden. Deze beleggers kochten de obligatie namelijk in de wetenschap dat de coupon op 4, 5 en 6 november nog in de koers zat. 

Normaal gesproken kijken beleggers op de website van Euronext voor informatie over couponbetalingen. Die zogeheten notice was nu dus pas op 6 november op de website te vinden.
Gerelateerde artikelen