VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AkzoNobel hing woensdag de vlag buiten. De in 2013 door topman Ton Büchner geformuleerde doelstellingen zijn gehaald. Desondanks is het aandeel na een fikse daling terug bij af en heeft het zelfs slechter gepresteerd dan de AEX.

Het verf- en chemieconcern legde woensdag bij de jaarcijfers de nadruk op het feit dat de doelstellingen zijn gehaald. Deze waren in februari 2013 door Büchner gepresenteerd en kwamen erop neer dat de winstgevendheid flink omhoog moest.

AkzoNobel hanteert twee maatstaven om dit te meten. De operationele winstmarge zou moeten stijgen naar minstens 9 procent. Verder moest het rendement op het geïnvesteerde vermogen naar 14 procent.

Beide doelen zijn in 2015 gehaald. Dit is simpelweg te danken aan een sterke verhoging van de operationele winst. Daarmee is de conclusie dat topman Büchner heeft geleverd wat hij heeft beloofd bijna onvermijdelijk.

 

 

2012

2013

2014

2015

Operationele winst

908

958

987

1573

EBITDA

1597

1513

1690

2088

Vrije kasstroom (operationele kasstroom-capex)

-89

50

223

485

Nettoschuld

2298

1529

1606

1226

 

Opvallend is echter dat de markt hier niet van onder de indruk lijkt te zijn. De koers van het aandeel Akzo staat, na de dalingen van de afgelopen periode, min of meer op hetzelfde niveau als toen Büchner zijn strategie lanceerde.

De AEX staat tegelijkertijd circa 15 procent hoger, de DJ Stoxx Chemicals circa 5 procent. Uiteraard hebben aandeelhouders van Akzo nog enkele dividenduitkeringen gehad wat het beeld enigszins verbetert, maar van echte outperformance van het aandeel is geenszins sprake.

Dit is opvallend, mede gezien het feit dat Büchner nog niet klaar is met de resultaatverbetering. De rendementscijfers moeten tot en met 2018 namelijk nog verder omhoog.

Nou maakte Akzo woensdag ook bekend dat het een moeilijk jaar voorziet door alle economische tegenwind. Daarbij wees het concern niet alleen op opkomende markten, maar ook op de bouwmarkt in Europa.

Maar in interview met Effect in 2013 maakte Buchner duidelijk dat de rendementsverbetering ook als de markt tegen zit door zal gaan. “We zeggen heel duidelijk dat als onze aannames niet juist blijken te zijn we meer doen om te zorgen dat we de doelstellingen kunnen halen”, luidde het. Dat zal nu niet anders zijn dan in 2013.

Voor aandeelhouders is daarbij relevant dat de winstverbetering leidt tot een sterke verbetering van de vrije kasstroom. Hieruit betaalt een bedrijf immers zijn schuldaflossingen, nieuwe investeringen en het dividend.

Het dividend over heel 2015 valt 7 procent hoger uit dan over 2014. Op basis van de sterke verbetering van de vrije kasstroom lijkt er wel ruimte voor verdere verhogingen de komende jaren. Het dividendbeleid van Akzo is om de uitkering geleidelijk te laten stijgen. 

Büchner schetste in 2013 het beeld dat bij AkzoNobel een flinke verbouwing nodig was na de grote overnames van zijn voorganger Hans Wijers. Deze verbouwing lijkt voorspoedig te verlopen. Voor beleggers is relevant dat de prijs van het verbouwde AkzoNobel min of meer dezelfde is als voor die verbouwing.

 
Gerelateerde artikelen