VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft deskundigen benoemd die zich moeten buigen over de vraag wat de waarde is van de in 2013 onteigende effecten van SNS Reaal (SNS). De deskundigen zullen de OK daarover adviseren, die vervolgens in een later stadium een beslissing zal nemen.

Compensatie

De nationalisatie van bank-verzekeraar SNS dateert van 1 februari 2013. Toch hebben beleggers nog steeds geen duidelijkheid over de eventuele compensatie van de onteigende effecten. Het door minister Dijsselbloem gedane aanbod bedroeg nul euro per onteigend effect, maar daar hebben beleggers zich fel tegen verzet. De OK wenst nader onderzoek naar de waarde van de onteigende effecten en heeft daartoe drie deskundigen benoemd. De benoeming van Deterink, Oosterhout en Jansen Schoonhoven tot deskundigen is een belangrijke stap naar de vaststelling van waarde van de onteigende effecten.

De OK heeft de deskundigen gevraagd vast te stellen wat de waarde was van de onteigende effecten direct voorafgaand aan de onteigening op 1 februari 2013. De uitgangspunten die de deskundigen daarbij dienen te hanteren zijn eerder door de OK en de Hoge Raad vastgesteld. Lees hier de beschikking 

 

Tijdlijn

Hoelang het deskundigenonderzoek gaat duren valt niet op voorhand te zeggen. Gezien de omvang en complexiteit van het onderzoek, is de verwachting dat dit geruime tijd in beslag zal nemen. Nadat de deskundigen de OK hebben geadviseerd, is het aan de OK om de waarde van de onteigende effecten vast te stellen. Het zal daarom nog enige tijd duren voordat onteigende beleggers duidelijkheid hebben.


Enquêteprocedure

De compensatieprocedure is niet de enige procedure met betrekking tot SNS die loopt bij de OK. Naast de compensatieprocedure heeft de VEB een enquêteprocedure bij de OK aanhangig gemaakt. Het doel van deze procedure is om openheid te verkrijgen over de ondergang van SNS en vast te stellen wie daarvoor verantwoordelijk is. De uitkomsten van het enquêteonderzoek kunnen de basis vormen voor de aansprakelijkstelling van bestuurders en commissarissen van SNS.
Gerelateerde artikelen