VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet alle beleggers wilden in 2004 hun aandelen KLM overdoen aan Air France. De Fransen geven deze minderheid nu nog een kans om hun KLM-stukken te verkopen aan moederconcern Air France-KLM. Het nieuwe bod oogt redelijk afgezet tegen de resultaten van KLM in 2015, maar is veel minder genereus als rekening wordt gehouden met de lange termijndoelstellingen van het concern.

Onlangs kregen de bij Air France-KLM bekend zijnde aandeelhouders KLM van het Franse moederconcern een aanbod om hun aandelen te verkopen. Air France-KLM biedt 25 euro voor een aandeel KLM. Het bod heeft betrekking op ongeveer 300 duizend aandelen KLM die nog in handen zijn van minderheidsaandeelhouders.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van KLM eind april maakte het bedrijf al bekend dat grootaandeelhouder Air France-KLM een bod zou doen op de resterende aandelen KLM die grotendeels in handen zijn van particuliere aandeelhouders.


Exit

Het bod is 20 procent hoger dan het vorige inkoop bod van – omgerekend - 21 euro dat stamt uit januari 2008.
De VEB is van mening dat aan de overgebleven KLM-aandeelhouders een redelijke exit-mogelijkheid geboden dient te worden. Na lang aandringen heeft Air France-KLM uiteindelijk dit bod uitgebracht.

De VEB wijst erop dat het bod onverplicht is en dat onzeker is of en wanneer aandeelhouders eventueel een nieuw bod tegemoet kunnen zien. Bij de afweging om de aandelen aan te bieden moet dit aspect worden meegewogen.

Indien aandeelhouders hun aandelen wensen te behouden zal hun huidige situatie voortbestaan: geen exit mogelijkheid, hoogstwaarschijnlijk geen dividend en geen enkele rol in de besluitvorming.


Waardering

De hoogte van het bod is vergeleken met de financiële resultaten van KLM over 2015 niet onredelijk. Bij een omzet van 9,9 miljard euro is de verhouding tussen de ondernemingswaarde (de waarde van de aandelen onder het bod en de netto-schuld) en de omzet 0,33. Dat is redelijk in lijn met de waardering van het Duitse Lufthansa en Scandinavian Airlines.

Als wordt gekeken naar waarderingsgetallen op basis van het bedrijfsresultaat, zoals het bedrijfsresultaat (ebitda, de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen) en de winst na afschrijvingen op de vloot en niet-tastbare bezittingen, is het bod van de Fransen schappelijk te noemen ten opzichte van concurrenten.

Maar wil een bod een adequate weerspiegeling zijn van de waarde van het aandeel, dan is cruciaal of het toekomstperspectief van het bedrijf daarin voldoende is weerspiegeld. En dan oogt het bod mager. Beleggers aan wie nu gevraagd wordt hun aandelen in te leveren, hebben recht op in ieder geval een flink deel van dat potentieel.

Voor deze beoordeling maken we gebruik van de toekomstprojecties zoals KLM-topman Peter Elbers die tijdens de aandeelhoudersvergadering met de aanwezige aandeelhouders deelde. Zo zei Elbers dat KLM in 2020 een bedrijfsresultaat (ebit) wil halen tussen de zeven en acht procent van de omzet. Bij een gelijkblijvende waarderingsmultiple –zou een verdubbeling van de biedprijs – ongeveer 50 euro – eenvoudig te rechtvaardigen zijn.

De vraag is natuurlijk of de doelstellingen gehaald zullen worden kijkend naar de uitdagende en competitieve markt waarin KLM en Air France-KLM opereren.

Procedure

Aandeelhouders die besluiten hun aandelen aan te bieden moeten dit bij voorkeur voor 6 juni 2016 aan Air France-KLM laten weten. Aandeelhouders die hun aandelen willen aanbieden zullen voor 26 juni te horen krijgen op welke wijze de overdracht wordt afgewikkeld. Op 14 juli moet de overdracht van de aandelen plaatsvinden, waarna op 18 juli 2016 het geld zal worden overgemaakt.


Geen uitkoopprocedure

Sinds het eerste bod op de aandelen KLM ruim tien jaar geleden heeft Air France inmiddels vrijwel alle KLM-aandelen opgeslokt. Onder vooral kleine beleggers zitten op dit moment nog een kleine driehonderdduizend KLM-aandelen. Dit inkoop bod is bedoeld om zoveel mogelijk van deze stukken alsnog in bezit te krijgen.
Air France KLM kan de aandelen niet collectief via een andere route bemachtigen dan het doen van een vrijwillig inkoop bod.


Geen lopende VEB Actie KLM meer

Binnen Air France-KLM draaien de Nederlandse operaties al jaren beter dan de Franse operaties. Het verschil in resultaten zien aandeelhouders die in KLM zijn blijven zitten niet terug in het dividendbeleid, want dat is afgestemd op de prestaties van de groep en houdt geen rekening met de zelfstandige resultaten van KLM.
In het verleden heeft de VEB gestreden voor een gelijkwaardig dividendbeleid bij KLM. De rechter heeft die vordering van de VEB enkele jaren geleden afgewezen. Minderheidsaandeelhouders KLM waren volgens de rechter niet ”onevenredig in hun belangen“ benadeeld door het restrictieve dividendbeleid van KLM.

De VEB heeft geen nieuwe actie gestart tegen KLM maar zich sterk gemaakt voor een nieuw bod op de resterende aandelen zodat aandeelhouders hun stukken kunnen aanbieden. Die verkoopmogelijkheid biedt Air France KLM nu aan de minderheidsaandeelhouders.

Aandelen KLM aanbieden? Mail naar mail.klmshareholders@airfranceklm.com Maak gebruik van het formulier dat hier te downloaden is.Gerelateerde artikelen