VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waar andere verzekeraars worstelen om voldoende eigen vermogen te hebben volgens de nieuwe regels, voelt NN zich gesterkt door een dikke, comfortabele buffer. Of die positie niet te comfortabel is, zal moeten blijken.

Veiligheid boven alles. Voor zover verzekeraars dat al niet in hun DNA hadden, dwingen de nieuwe Solvency-2 spelregels hen om risicobewust te zijn. Hoe meer een verzekeraar risico’s weet weg te masseren uit de balans, hoe hoger de veiligheidsbuffer, de zogenaamde Solvency-2 ratio.

De wettelijke minimumnorm van deze buffer is 100 procent, waarmee een verzekeraar theoretisch genoeg kapitaal heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen na een zware schok die eenmaal per 200 jaar voorkomt.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de verzekeraars en zal niet pas ingrijpen als de 100 procent wordt bereikt, zoals het geplaagde Delta Lloyd heeft ervaren. Verzekeraars zullen daarom streven naar een veel hogere veiligheidsmarge. Ze blijven daarmee buiten bereik van de hete adem van DNB.

NN kampioen veiligheid
Terwijl de buffer bij de concurrenten ergens in de bandbreedte 140-180 procent ligt, schittert NN met een 241 procent Solvency-2 ratio. In de aandeelhoudersvergadering was bestuursvoorzitter Lard Friese trots op de 32 procent groei van het operationele resultaat in 2015 en de voortvarende kostenreductie, maar vooral ook op deze hoge buffer.

Alle levensverzekeraars zuchten onder de lage rentes, waardoor niet alleen verplichtingen duurder worden op papier, maar ook - voor klanten interessante - garantieproducten onbetaalbaar zijn. Tegelijkertijd slepen verzekeraars veel ellende uit het verleden mee. Denk aan woekerpolissen, met ontevreden klanten en mogelijke dure juridische aansprakelijkheden. Of aan complexe verouderde ICT-systemen, bureaucratie, veel dure medewerkers en managementlagen. Verzekeraars, ook NN, moeten op zoek naar nieuwe, levensvatbare verdienmodellen.

De VEB vroeg zich af of een veiligheidskussen ook te dik kon zijn. Met minder buffer zou NN wellicht nog meer de noodzaak voelen om drastische maatregelen te nemen en de verzekeraar fit te maken voor de komende 20 jaar.

Veiligheid laten renderen
Friese was resoluut. De hoge buffer hielp juist om zich op de business te concentreren in plaats van telkens angst te hebben dat NN in de gevarenzone kan belanden. Daarnaast doen klanten liever zaken met een verzekeraar die met grote zekerheid aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

Bang voor de concurrentie was hij niet. Ook al lijken de strategieën van verzekeraars op elkaar – ze gaan allemaal voor producten die weinig kapitaal op de balans vereisen – NN zal ze verslaan door een betere implementatie, aldus Friese. Daarbij zal NN niet alleen kosten reduceren, maar ook groeimogelijkheden aangrijpen buiten Nederland.

De hoge buffer biedt daartoe genoeg ruimte. En mocht NN er niet in slagen het kapitaal goed te laten renderen, zullen aandeelhouders hem er graag aan helpen herinneren dat overtollig kapitaal ook mag worden teruggegeven. Friese zal dan moeite hebben goede redenen te vinden om bijvoorbeeld een eenmalig dividend van 3 miljard euro te blokkeren, aangezien daarna de buffer nog steeds in de top van de sector staat.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen