VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het voortbestaan van stamcelbedrijf Esperite is niet in gevaar. Met die boodschap ging ceo en grootaandeelhouders Frédéric Amar berichten daaromtrent in de media te lijf tijdens de afgelopen jaarvergadering. Wat ontbrak (en ontbreekt) is voldoende informatie om die woorden op waarde te kunnen wegen.

Bij stamcelbedrijf Esperite draait het allemaal om Frédéric Amar, grootaandeelhouder en ceo. Scheutig met informatie over de toekomst van Esperite is Amar bepaald niet. In de aandeelhoudersvergadering eerder deze maand liet de topman kritische vragen over de vooruitzichten van de onderneming en de kosten van verhuizing naar Zwitserland bleven onbeantwoord.

Esperite houdt zich bezig met de opslag van stamcellen. Voorheen deed zij dit onder de naam Cryosave. Daarnaast richt Esperite zich steeds meer op predictive medicine, het ontwikkelen en verkopen van diagnostische testen. Deze kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld afwijkingen bij ongeboren kinderen vast te stellen.

Het grootste deel van de vergadering werd in beslag genomen door een uitgebreide, wat voortkabbelende presentatie door de CEO, Amar, over de nieuwe productlijnen en producten die Esperite nu en in de nabije toekomst in de markt zet. Hierbij gaat het vooral om producten op het terrein van, onder andere, predective medicine. Enige cijfermatige onderbouwing bleef uit.

Genoeg krediet

CEO en commissarissen namen uitgebreid de gelegenheid te baat om het Financieel Dagblad een veeg uit de pan te geven. Het Financieel Dagblad berichtte dat het voortbestaan van de onderneming aan een zijden draadje hangt.

Volgens de ondernemingsleiding stond de toekomst van de onderneming niet op het spel. De onderneming had enkel in de toelichting op de jaarrekening bedreigingen voor haar voortbestaan vermeld. Hiernaar had de controlerend accountant in zijn verklaring verwezen. Liquide middelen waren weliswaar niet "in overvloed aanwezig", zo werd ietwat onderkoeld benadrukt, maar de doorgevoerde reorganisatie wierp nu al vruchten af.

Zo zou het onderdeel dat zich bezighoudt met de opslag van stamcellen inmiddels winst maken. Het werd duidelijk dat Esperite veel verwacht van de nieuwe productlijnen. De ondernemingsleiding benadrukte ook, dit mede naar aanleiding van vragen, dat zij geen reden zag voor een aandelenemissie. De huidige mogelijkheden voor krediet waren voldoende, zo werd meermaals benadrukt.

Moeizaam verliep de discussie tussen de VEB en de ondernemingsleiding over de ingezette en, in belangrijke mate uitgevoerde, reorganisatie, waarbij een belangrijk deel van de verwerking van stamcellen uit de locatie te Niel, België, zou zijn overgeheveld naar de locatie te Geneve, Zwitserland. Op herhaalde vragen wat de kosten van de reorganisatie waren en hoe snel Esperite deze kosten verwachtte terug te verdienen, werd keer op keer ontwijkend gereageerd. Tijdens en na de vergadering heeft de VEB aangedrongen op meer duidelijkheid en transparantie richting de markt.

Voor de VEB was voorgaande reden zich te onthouden van stemming bij de decharge van het bestuur.

Het vervolg

Een week na de vergadering heeft Esperite toch nog enige nadere informatie gegeven over de verhuizing. Esperite verwacht hiermee op structurele basis een besparing van EUR 1,2 miljoen te realiseren. Wat de kosten van de verhuizing zijn geweest, zodat de terugverdientermijn kan worden ingeschat, blijft nog onduidelijk.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen