VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Deelnemers aan de Imtech-schikking hebben nog tot 31 juli 2016 de mogelijkheid om een claim in te dienen. Een professioneel administratiekantoor (Imtech Claims Administrator) zal daarna de ingediende Imtech-claims beoordelen op geldigheid en volledigheid.

Imtech-beleggers die voor 7 februari 2015 lid van de VEB zijn geworden (en sindsdien zijn gebleven) en op 1 februari 2013 bij het slot van de beurs aandeelhouder Imtech waren, kunnen in aanmerking komen voor compensatie.

Dat gaat echter niet automatisch. Deelnemers aan de Imtech-schikking hebben nog tot 31 juli 2016 de mogelijkheid om zelf een claim in te sturen naar de Imtech Claims Administrator.

Dit administratiekantoor heeft daartoe een claimpakket beschikbaar dat alle informatie bevat die nodig is om een claim in te dienen. Indien u dit claimpakket niet heeft ontvangen, kunt u het alsnog opvragen (zie contactgegevens hieronder).

 

Bewijs van aandeelhouderschap
Om aan te tonen dat u op 1 februari 2013 nabeurs aandeelhouder Imtech was, heeft u een bewijs van aandeelhouderschap nodig, zoals een transactie- of positieoverzicht.

Indien u dit bewijs niet al van uw bank heeft ontvangen, kunt u wellicht in uw eigen administratie nagaan of u relevante afschriften heeft of contact opnemen met uw bank.

 

Indienen van uw Imtech-claim
Het bewijs van aandeelhouderschap en het ingevulde claimformulier vormen samen de basis van uw claim.

U kunt uw Imtech-claim per post indienen (naar de adresgegevens zoals vermeld in het Imtech-claimpakket), maar ook per e-mail naar info@vebimtechschikking.nl

Zodra uw claim is geregistreerd, stuurt de Imtech Claims Administrator u een ontvangstbevestiging toe. Houd er rekening mee dat een ontvangstbevestiging enige tijd in beslag neemt indien u uw claim per post indient.

Vragen
Vragen over (de afwikkeling van) de Imtech-schikking kunnen gesteld worden aan de Imtech Claims Administrator. Dat kan telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (bereikbaar vanuit Nederland) en 001-503-520-4454 (wereldwijd bereikbaar) en per e-mail via info@vebimtechschikking.nl

Op de website www.vebimtechschikking.nl, worden de meest gestelde vragen beantwoord (inlog vereist, de inlogcodes staan in het Imtech-claimpakket). 

De VEB wenst u veel succes met het indienen van uw Imtech-claim.
Gerelateerde artikelen