VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kwalificerende Imtech-aandeelhouders kunnen de komende dagen een compensatie verwachten uit het Imtech-schikkingsfonds. In deze eerste uitbetaling is per aandeel meer overgemaakt dan verwacht, terwijl er later nog een slotbetaling zal volgen; waarschijnlijk in het najaar van 2018.

Eind 2014 trof de VEB een akkoord met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Het betreft een schadevergoeding voor het geleden koersverlies als gevolg van fraude en gebrekkige controlemechanismes bij Imtech.

Compensatie is voorbehouden aan kwalificerende VEB-leden die op 1 februari 2013 bij het slot van de beurs aandeelhouder Imtech waren en een geldige claim hebben ingediend bij extern administratiekantoor Epiq (Imtech Claims Administrator).

 

Compensatie hoger dan verwacht

De uitbetaling van de compensatie heeft langer op zich laten wachten dan voorzien, hetgeen vooral is toe te schrijven aan verschillende controleprocessen en de noodzakelijke zorgvuldigheid bij de verwerking van het grote aantal claims.

Met een bedrag van (afgerond) 1,1148 euro per aandeel (van 1 februari 2013), valt de compensatie hoger uit dan verwachte 1 euro die ten tijde van de publicatie van de schikking is gecommuniceerd. Deze compensatie is beschikbaar voor aandeelhouders die voor 7 oktober 2014 VEB-lid zijn geworden en gebleven.

Naast een berekening die is uitgevoerd op basis van het aantal aandelen Imtech kan een tweede berekening zijn uitgevoerd. Deze is uitgevoerd voor aandeelhouders die inzage hebben gegeven in houderschap en alle mutaties in aandelen Imtech gedurende de periode vanaf 4 januari 2010 (opening van de beurs) tot en met 1 februari 2013 (nabeurs). Afhankelijk van de transacties in aandelen Imtech kan een extra compensatie zijn toegekend.

Ook voor aandeelhouders die in de periode vanaf 7 oktober 2014 tot 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden, valt de compensatie hoger uit dan verwacht. Voor hen komt de compensatie uit op (afgerond) 0,5574 euro per aandeel (van 1 februari 2013).

 

Slotbetaling

Er volgt nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel). Deze zal naar verwachting in het najaar van 2018 plaatsvinden.

U doet er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via deze website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden. Mochten persoonsgegevens wijzigen, of uw bankrekeningnummer, informeert u dan de Imtech Claims Administrator.

 

Nog geen betaling ontvangen?

Indien u een goedgekeurde claim heeft ingediend, maar nog geen betaling heeft ontvangen, is het goed om nog even af te wachten. Afhankelijk van bij welke bank u bankiert, kan het langer duren voordat het bedrag is bijgeschreven op uw rekening.

Daarnaast is een aantal betalingen nog niet uitgevoerd. Bij het voorbereiden van de betalingsbestanden is geconstateerd dat een aantal claimanten een ongeldig of onvolledig (IBAN-) rekeningnummer heeft doorgegeven.

Indien u eind oktober 2017 nog geen betaling heeft ontvangen, doet u er goed aan om contact op te nemen met de Imtech Claims Administrator. Mogelijk zijn aldaar onvolledige betaalgegevens van u bekend en kunt u alsnog het correcte (IBAN-)rekeningnummer doorgeven.

 

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de Imtech Claims Administrator. Veel vragen worden beantwoord op www.vebimtechschikking.nl, maar ook kunt u mailen met info@vebimtechschikking.nl en bellen, op basis van een terugbelafspraak, naar 0800-022-0954 (vanuit Nederland) of 001-503-520-4454 (wereldwijd bereikbaar).

 

Imtech-dossier nog niet gesloten

Met de uitbetaling uit het Imtech-schikkingsfonds voor beleggers die schade hebben geleden begin februari 2013 is het Imtech-dossier nog niet gesloten. De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening aan beleggers in de periode na februari 2013. Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Imtech lijkt echter na februari 2013 nooit 'in control' te zijn geweest.

De VEB doet samen met de curatoren van Imtech onderzoek naar de oorzaken van de ondergang van Imtech.

Meer informatie over de VEB-actie Imtech-faillissement leest u hier. 

 

 

 
Gerelateerde artikelen