VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Shell heeft naar eigen zeggen de overname van de overgenomen gasproducent BG al verwerkt. Het bedrijf schetst flinke kostenbesparingen. Opvallend is dat concurrent ExxonMobil harder op de rem trapt dan Shell.

Verschillende oliegiganten hebben inmiddels derde kwartaalcijfers gerapporteerd. Ondanks herstel van de olieprijs sinds begin dit jaar zijn de resultaten nog niet geweldig.

ExxonMobil meldde bijvoorbeeld een winstdaling op jaarbasis met 38 procent. Dat was het achtste kwartaal op rij dat het Amerikaanse concern de winst zag dalen.

Shell kon daarentegen een winststijging rapporteren. Het winstcijfer exclusief eenmalige posten nam met 17 procent toe tot 2,8 miljard dollar.

Naast de omzet- en winstcijfers is het interessant hoe de kosten zich ontwikkelen. De energieconcerns ontkomen er immers niet aan om in zowel de operationele kosten als de investeringen te snijden om zo kasstromen en uiteindelijk het dividend op peil te houden.

Op dat punt gaat het hard. Shell wees er in de publicatie op dat de totale jaarlijkse investeringen van Shell en BG zijn gedaald van 47 miljard dollar in 2014 naar 29 miljard dollar dit jaar. Dat komt neer op een afname met 39 procent.

Dat klinkt goed, maar in vergelijking met de concurrentie gaat het ook weer niet zó hard. ExxonMobil bijvoorbeeld heeft ten opzichte van vorig jaar de kosten voor investeringen (capex) met 39 procent teruggebracht. Ten opzichte van 2014 zijn deze zelfs meer dan gehalveerd.

Shell meldde dat de operationele kosten nu op een niveau liggen van 40 miljard dollar per jaar. Dat is 18 procent minder dan in 2014.

Ook op dit punt zijn de prestaties van Exxon niet minder. De operationele kosten daalden bij de Amerikanen in 2015 al met 13 procent. Hoe dat dit jaar ligt is niet precies duidelijk, maar het bedrijf liet bij de derde kwartaalcijfers wel weten dat de uitgaven de eerste negen maanden al 4,9 miljard dollar lager lagen dan vorig jaar.

Een punt van zorg bij Exxon is dat er mogelijk nog afschrijvingen op de reserves aankomen. Het bedrijf gaf bij de derde kwartaalcijfers aan dat het mogelijk nodig zal zijn om bijna een vijfde van de olie- reserves af te halen.

De reden is, weer, de lage olieprijs. Bij de niveaus van de afgelopen twaalf maanden kan het bedrijf een deel van de op de balans gezette reserves niet rendabel uit de grond halen, of in ieder geval niet bij de huidige kostenniveaus.

In hoeverre dit echt een impact heeft op de onderliggende activiteiten is de vraag. Bij een hogere olieprijs of een daling van de kosten, komt er een punt dat reserves die nu niet rendabel zijn dat alsnog worden.

Dit lijkt een punt waarop het Amerikaanse Exxon minder voortvarend te werkt gaat. Shell nam in het derde kwartaal van vorig jaar al een voorziening van 7,9 miljard dollar nadat enkele grote projecten waren stopgezet.

Op de beurs is het op dit moment in ieder geval Shell dat de voorkeur heeft. Dinsdag kreeg het aandeel een aardige duw omhoog. Exxon zit juist al enkele dagen in de hoek waar de klappen vallen. Het aandeel van BP, dat ook net cijfers heeft gepubliceerd, daalde dinsdag ook.

 

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen