VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen inzage in controledossier van LCI accountant

De rechtbank Amsterdam staat de VEB geen inzage toe in het controledossier van PWC, de accountant van de in 2001 gefailleerde technologieonderneming LCI.

De rechtbank stelt dat partijen het voor een groot deel eens zijn over de feiten en dat inzage dus niet nodig is. De “normatieve vraag of PWC heeft gehandeld als redelijk handelend en redelijk bekwaam accountant” dient beantwoord te worden zonder dat inzage wordt geboden in het controledossier, aldus de rechtbank. Lees hier het vonnis

Een paar maanden voor de ondergang in 2001 spiegelde LCI haar aandeelhouders nog forse winsten voor. Door fraude, falend management en luchtkastelen hebben beleggers uiteindelijk voor 300 miljoen euro schade geleden. Voor de VEB voldoende reden om bestuurder Asseer, de drie commissarissen en accountant PWC aan te spreken op hun functioneren. 

 

Zoveelste tegenslag

De uitspraak van 23 november 2016 is de zoveelste tegenslag voor de LCI belegger. Eerst oordeelden de Ondernemingskamer en de Hoge Raad dat het enquêteonderzoek te beperkt was uitgevoerd om het oordeel wanbeleid te dragen.

Omdat de VEB toch meende dat voldoende feiten voor handen waren startte zij een aansprakelijkheidsprocedure tegen bestuurder Asseer, de drie commissarissen en accountant PWC. In die procedure stelde de rechtbank begin 2014 vast dat de vorderingen ten aanzien van Asseer en de commissarissen verjaard waren. Die onjuiste constatering heeft het hof begin 2016 hersteld: volgens het hof zijn de vorderingen van de gedupeerde aandeelhouders niet verjaard.

De procedure tegen PWC liep in de tussentijd nog door bij de rechtbank. Om een goed beeld te krijgen van de controle heeft de VEB inzage in het controledossier van de accountant gevorderd. Die inzage staat de rechtbank dus niet toe.

 

Hoe nu verder?

De procedure tegen PWC zal begin 2017 weer worden voortgezet. De rechtbank moet nog oordelen op de vraag of PWC haar controle van de jaarrekening 2000/2001 goed heeft verricht.

Voorts loopt de procedure tegen Asseer en de commissarissen verder bij het Hof. Ook daar zal in de loop van 2017 een oordeel volgen over hun functioneren.

 

Kleine hoop op compensatie

Ondanks de vele tegenslagen is het slotakkoord nog altijd niet gespeeld. Er is dus nog altijd kleine hoop op compensatie voor VEB leden die voldoen aan de actie voorwaarden.

De actie LCI is gesloten voor nieuwe leden. Deelname aan de actie is enkel mogelijk als:

  • U VEB-lid was voor 1 januari 2013 en dat blijft (tot moment uitbetaling eventuele schikking). Zorg er wel voor dat u zich bij de VEB registreert voor deze actie.
  • U aandeelhouder LCI was in de periode 1 januari 1993 tot en met (het faillissement op) 17 december 2001.