VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op vrijdag 25 november 2016 spraken vertegenwoordigers van de VEB met de CEO (Frédéric Amar), de Chairman of the Board (Gert-Jan van de Marel) en de corporate secretary (tevens advocaat) van Esperite over de communicatie van Esperite tijdens en na de algemene vergadering van 9 juni 2016.

Esperite heeft in dit gesprek haar wens uitgesproken om in de toekomst eenduidiger en beter te communiceren.

 

Communicatie

Esperite kijkt blijkbaar al langere tijd uit naar mogelijkheden om haar kaspositie te versterken, al dan niet via een aandelenemissie. De VEB vindt dat de Board van Esperite dit aspect ten onrechte onderbelicht gelaten heeft in de algemene vergadering. In plaats van dit onderwerp in zijn algemeenheid te duiden, had de Board beter de voor de hand liggende opties kunnen benoemen.

Esperite verklaarde dat zij ten tijde van de algemene vergadering niet anticipeerde op een aandelenemissie met verwatering van zittende aandeelhouders tot gevolg. Eind juli raakte Esperite in gesprek met mogelijke, nieuwe investeerders. Daarmee nam de zoektocht naar cash een nieuwe wending. Dat leidde tot de aankondiging op 23 augustus 2016. Gezien de reactie in de markt op dat bericht wenste Esperite zich te verduidelijken en gaf daarom op 29 augustus 2016 nogmaals een persbericht uit.

 

Financiering

De beoogde financieringsronde zal bestaan uit een emissie van ten hoogste 20% van het uitstaande aandelenkapitaal in de vorm van een private placement én een converteerbare lening waarin de grootaandeelhouder participeert. Het belang van zittende aandeelhouders zal dus in enige mate kunnen verwateren. Zodra zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, zal Esperite deze bekendmaken, zo verklaarde zij.

Vanzelfsprekend volgt de VEB de ontwikkelingen bij Esperite met belangstelling.
Gerelateerde artikelen