VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

NN Group herfinanciert bijna een half miljard aan obligaties. Dit levert onder aan de streep een kleine besparing op. Tegelijkertijd gaat de financiële positie van de verzekeraar door de overname van Delta Lloyd aanzienlijk achteruit.

Verzekeraar NN Group meldde deze week dat het 476 miljoen euro aan obligaties gaat aflossen in mei. Dat doet het met de opbrengst van een nieuwe uitgifte van 500 miljoen euro, gedaan begin dit jaar.

De nieuwe obligaties hebben een rentecoupon van 0,875 procent. Dat is 5,5 procentpunt minder dan op de oude. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de rente op die oude obligaties zou overgaan op 1,9 procent plus het 3-maands euribortarief. Hoe dan ook dalen de rentelasten met zo’n 27 miljoen euro op jaarbasis en dat is een leuke besparing voor de verzekeraar. 

Er gaat wel een flinke verandering plaatsvinden in het schuldprofiel door de overname van Delta Lloyd. NN Group leent hiervoor namelijk 1,1 miljard euro bij andere financiële instellingen. Daarnaast komt alleen aan schuldpapier al 2,2 miljard euro mee van Delta Lloyd.

Het resultaat is een flinke achteruitgang in de schuldratio’s die de verzekeraar hanteert. Dat is allereerst de ‘financial leverage ratio’, grofweg de verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen plus deze schulden. Deze ratio was de laatste jaren gezakt van boven de 30 procent naar net boven de 20 procent. Het ziet ernaar uit dat dit na de overname weer stijgt naar 30 procent.

Daarnaast is de fixed-cost coverage ratio van belang. Dit is de verhouding tussen aan de ene kant de winst voor rentebetalingen en belastingen en aan de ene kant de rentelasten. Deze ratio lag rond de 13, maar zakt naar 9.

Deze ratio’s zeggen de meeste beleggers misschien niet veel. Er wordt een klein stukje van de balans geïdentificeerd als schuld, terwijl in werkelijkheid bijna de volledige balans bestaat uit financiële verplichtingen. Ze zijn echter om één reden relevant en dat is omdat kredietbeoordelaars ze gebruiken.

NN Group heeft als doel om zowel de leverage ratio als de fixed cost coverage ratio op een niveau te houden die past bij een A-rating. De vraag is of dat na de overname nog zo zal zijn.

Kredietbeoordelaar S&P heeft namelijk al laten weten bezig te zijn met een herbeoordeling. Daarbij is aangegeven dat de rating in het slechtste geval met twee stappen zal zakken. NN Group gaat dan van de huidige A+ naar A-. Of dat onder de doelstelling van NN zelf is, hangt af van de definitie van een ‘A-rating’.

NN Group gebruikt de financiële ruimte die de laatste jaren is ontstaan volledig voor de overname van Delta Lloyd. De financiële positie komt hierdoor terug op het niveau van 2012. Hoe snel de balans weer zo sterk is als beleggers recent gewend waren zal grotendeels afhangen van het succes van de fusie met Delta Lloyd.
Gerelateerde artikelen