VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De bijzondere aandeelhoudersvergadering van Delta Lloyd van 29 maart ging over een aantal formele, statutaire zaken in aanloop naar de beoogde overname door NN Group. De VEB greep de gelegenheid aan om terug te blikken op het overnameproces en een beter begrip te krijgen waarom er niet meer dan 5,40 euro werd geboden per aandeel Delta Lloyd.

1. Een dubbeltje extra

Veel beleggers waren verbaasd dat Delta Lloyd een bod van NN Group van 5,40 euro per aandeel omarmde, terwijl enkele maanden eerder 5,30 euro resoluut van tafel werd geveegd. Een echt overtuigende verklaring kon bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa niet geven. Hij wees op de risico’s in de bedrijfsvoering en zelfs de continuïteit bij afwijzing van een bod, waardoor Delta Lloyd een prooi zou worden waarop voortdurend werd gejaagd. De VEB begreep niet hoe daarmee de continuïteit in het geding kon komen, maar stelde dat indien meer jagers zich in de toekomst zouden aandienen, een hoger bod denkbaar is.

 

2. Lijken in de kast

Na het initiële bod van 5,30 euro hadden zich nog twee mogelijke bieders gemeld - in de media werden ASR en Fubon genoemd – die echter beide na boekencontrole afzagen van een bod. Welk lijk hadden zij ontdekt? Van der Noordaa ontkende dat er narigheid was gevonden, maar meldde dat geen overeenstemming kon worden gevonden in het totaalpakket.

 

3. Conservatiever boekhouden

Na inlijving van Delta Lloyd daalt de solvabiliteit van NN Group nog meer dan aanvankelijk gedacht. Dat wordt veroorzaakt doordat NN Group conservatievere maatstaven hanteert dan Delta Lloyd. Opmerkelijk, want het is bekend dat Delta Lloyd onder Van der Noordaa – met “hulp” van De Nederlandsche Bank op de achtergrond – een veel conservatiever bewind is gaan voeren. Maar blijkbaar is Delta Lloyd niet conservatief genoeg voor NN Group. Van der Noordaa bagatelliseerde de extra afslag in solvabiliteit door te wijzen op verschillende interpretaties van waarderingsgrondslagen bij de diverse verzekeraars.

Gezien het slechts marginaal verhoogde bod, het afdruipen van twee concurrerende bieders en de extra deuk in de solvabiliteit, had Delta Lloyd zelfs in het tijdperk Van der Noordaa niet een veel te positief beeld geschetst? De VEB onthield zich van stemming over decharge van zowel bestuur als commissarissen, aangezien de antwoorden van Delta Lloyd in de aandeelhoudersvergadering de twijfels allesbehalve wegnamen.

 

Wie de vergadering niet heeft bezocht en deze toch nog wil bekijken, kan gebruik maken van deze link, waarachter een videoverslag van de vergadering te vinden is:

Op 00:42:10 stelt Errol Keyner namens de VEB zijn vragen
Op 01:03:40 Trekt de VEB haar conclusie
Op 01:42:20 wordt gevraagd om decharge van het bestuur (de VEB heeft zich onthouden)
Op 01:47:25 wordt gevraagd om decharge van de commissarissen (de VEB heeft zich onthouden)
Gerelateerde artikelen