VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Strategie-update laat veel te raden over

AkzoNobel is vol vertrouwen dat het op eigen kracht veel meer waarde kan creëren voor de aandeelhouders dan wanneer deze ingaan op het overnamebod van 90 euro per aandeel dat het Amerikaanse PPG wil doen. Ondanks dat veel informatie nog ontbreekt is duidelijk dat het Nederlandse bedrijf daarbij wel erg speculeert op economisch gunstige tijden.

De spanning stond er flink op bij AkzoNobel. Beleggers hadden lang uitgekeken naar woensdag 19 april, de dag waarop het bedrijf aan beleggers duidelijk zou maken hoe het zelfstandig meer waarde kan creëren dan als onderdeel van een bedrijf als PPG.

Uit de lauwe reactie van de beurskoers (+0,3 procent, in lijn met de AEX) blijkt dat beleggers niet erg onder de indruk zijn van de belofte van hoge dividenduitkeringen en ambitieuze winstdoelstellingen. Erg verrassend waren de plannen van topman Ton Büchner en zijn team niet, ambitieus wel. Luister hier naar het commentaar op de plannen van AkzoNobel van VEB-directeur Paul Koster op RTL Z (begint bij minuut 4:00)

AkzoNobel wil een rotsvast vertrouwen uitstralen dat een zelfstandige toekomst het beste is voor het bedrijf. Hieronder belichten wij de plannen aan de hand van vijf thema’s.

Kleiner

Hoeksteen van de strategieverandering is de verkoop van een van de drie divisies van het bedrijf. Binnen 12 maanden moet Specialty Chemicals zijn afgesplitst, een divisie die afgelopen jaar goed was voor een derde van de omzet en ruim veertig procent van de winst. Met de twee divisies die overblijven wil AkzoNobel eigenlijk alleen opereren in marktsegmenten waar het de nummer een of twee is.

AkzoNobel slankt dus flink af en richt zich op de markten waar het een sterke positie heeft, daar is op zichzelf iets voor te zeggen. Wat er met Specialty Chemicals gebeurt is nog niet duidelijk, Akzo houdt alle mogelijkheden open, van een beursgang tot verkoop aan een sectorgenoot of investeerder. Zeker is wel dat AkzoNobel de divisie als geheel wil afsplitsen en dat daarbij een strakke planning wordt gevolgd. Vol vertrouwen vertelde topman Ton Büchner dat zakenbanken al bezig zijn met de transactie. Hij verwacht tussen de acht en twaalf miljard euro te kunnen ontvangen voor de divisie en dat lijkt veel, zeker gezien de tijdsdruk die het bedrijf zichzelf nu oplegt en de waarderingen op de beurs voor vergelijkbare bedrijven. Analisten gaan vooralsnog uit van een opbrengst die aan de onderkant van de verwachting van Akzo ligt.

 

Uitkeren aan aandeelhouders

AkzoNobel gaat de komende tijd fors meer geld uitkeren aan aandeelhouders. Het dividend gaat met liefst vijftig procent omhoog en daarbij wordt in het najaar nog eens een miljard euro extra uitgekeerd in de vorm van een superdividend.

Beleggers houden doorgaans van dividend, maar uiteindelijk investeren ze hun geld om bedrijven er waarde mee te laten creëren. Dat AkzoNobel geen betere bestemming voor de miljarden heeft dan het teruggeven aan aandeelhouders is veelzeggend, realistisch en teleurstellend tegelijk.

 

Versnelling

Topman Büchner benadrukt dat de stappen die AkzoNobel nu zet al gepland waren, maar versneld worden doorgevoerd door de interesse van PPG om het bedrijf over te nemen. Dat dit het moment is om “waarde te ontsluiten” door veel geld terug te geven aan aandeelhouders en tegelijkertijd veel winstgevender te worden heeft te maken met het feit dat het Akzo de afgelopen jaren veel geld heeft gekost om pensioenverplichtingen af te dekken.

Saillant daarbij is dat een groot deel van deze verplichtingen een erfenis zijn van de overname van het Britse ICI in 2008, een staaltje dadendrang van Büchner’s voorganger, Hans Wijers.
Dat de pensioenproblematiek veel aandacht behoefde bij Akzo de afgelopen jaren was duidelijk, maar dat deze de doorontwikkeling van de complete onderneming geblokkeerd heeft is aandeelhouders afgelopen jaren niet in die mate medegedeeld.

 

Onduidelijk

AkzoNobel wil fors winstgevender worden en heeft daar uitdagende doelstellingen voor geformuleerd. Hoe die doelstellingen concreet bereikt gaan worden blijft echter nog in het vage.

Duidelijk is wel dat de omzet omhoog moet en juist dat is de onderneming afgelopen jaren maar matig gelukt. Dat Akzo nu denkt wel substantieel meer verf en lakken te kunnen verkopen heeft volgens topman Büchner te maken met het verbeterde economische klimaat.

Wil Akzo de eigen doelen voor 2020 bereiken dan zal de zon op economisch gebied dus moeten blijven schijnen.

Ook na het afsplitsen van Specialty Chemicals blijft AkzoNobel een cyclisch bedrijf: de verftak voor consumenten is sterk afhankelijk van de bouw en huizenmarkt. De coatingstak heeft veel klanten die blootstelling hebben aan de olieprijs.

Ook liet Büchner optekenen dat er nog voldoende ruimte was om flink in de kosten te snijden. De laatste jaren heeft AkzoNobel veel kleine en inefficiënte verffabrieken gesloten en enkele enorme megafabrieken geopend. Maar als het om inkoop, opslag en distributie gaat zijn er blijkbaar nog significante verbeteringen door te voeren.

Een kritische belegger zou zich kunnen afvragen waarom besparingen op dit vlak niet veel eerder zijn doorgevoerd.

 

Op eigen kracht

De onderliggende boodschap die AkzoNobel beleggers heeft voorgehouden tijdens de langverwachte strategie-update is ondubbelzinnig: het bedrijf kan en wil op eigen kracht de toekomst in en zegt op die manier meer waarde te kunnen creëren voor de aandeelhouders.

Dat zelfvertrouwen is te prijzen, maar aan de beurskoers is te zien dat Akzo er niet in slaagt zijn aandeelhouders er ook van te overtuigen dat alleen doorgaan de beste optie is. AkzoNobel is het aan zijn aandeelhouders verplicht om met het serieus geïnteresseerde PPG het gesprek aan te gaan, al is het maar om in beeld te krijgen met welke beleidsmaatregelen de Amerikanen denken die prijs van 90 euro te gaan rechtvaardigen bij hún aandeelhouders.
Gerelateerde artikelen