VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Pharming Group N.V. is voor het eerst in haar geschiedenis operationeel winstgevend. De verkoop van haar enige vermarktbare geneesmiddel Ruconest groeit beetje bij beetje. Pharming verwacht hiermee steeds meer marktaandeel te kunnen veroveren.

Pharming heeft jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van een geneesmiddel op basis van innovatieve therapeutische eiwitten uit konijnenmelk tegen aanvallen van erfelijke angio-oedeem. In 2014 keurde de Amerikaanse toezichthouder het middel Ruconest goed. Aanvankelijk zou Pharming dit met een grotere partner (megafarmaceut Valeant) exploiteren. Deze raakte echter in grote problemen. Pharming kocht eind 2016 de volledige verkooprechten terug van Valeant. Daartoe moest zij een forse converteerbare obligatielening uitgeven. Deze beslissing heeft effect: de omzet bedroeg in het eerste kwartaal van 2017 bijna het achtvoudige van die in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit maakte dat de vergadering eigenlijk meer over 2017 ging, dan over 2016.

Nieuws uit de aandeelhoudersvergadering

  • Tijdens de aandeelhoudersvergadering leggen bestuur en commissarissen verantwoording af voor het gevoerde beleid en gehouden toezicht. 
  • Daarnaast gaat het bestuur het gesprek met aandeelhouders aan over kansen en risico’s voor de onderneming.
  • De VEB bezoekt vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursfondsen (en van een aantal grote Europese bedrijven).
  • Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de aandeelhoudersvergadering van: Pharming
  • Datum vergadering: 24 mei 2017
  • De VEB stemde voor alle agendapunten.


Vooruitblikken

De zaal zat goed vol met aandeelhouders. De teneur was positief: CEO Sijmen de Vries en CFO Robin Wright waren duidelijk in hun nopjes met de eerste operationele winst van Pharming in het eerste kwartaal dit jaar. De aanwezige aandeelhouders leken de geboekte resultaten te waarderen.

Ruconest is Pharmings enige goedgekeurde geneesmiddel en dient ter bestrijding van aanvallen van erfelijke angio-oedeem, een erfelijke aandoening die zich kenmerkt door heftige, plaatselijke zwellingen. In het gebied rond de keel kunnen deze levensbedreigend zijn. De aandoening is zeldzaam (1 op 30.000 mensen lijdt eraan). De totale markt voor geneesmiddelen voor de bestrijding van acute angio-oedeem bedraagt in de grootste markt, die van de VS, toch zo'n 850 miljoen euro. Pharming heeft hierin nu een aandeel van ongeveer 3 procent. Hierbij lichtte de Vries toe dat de VS nu eenmaal de grootste markt vormt, omdat het niveau van behandeling daar relatief intens is én vanwege de agressieve beprijzing door de daar actieve producenten.

Gezien Pharmings overtuiging dat Ruconest superieur is aan de producten van concurrenten Shire en CSL-Behring, verwacht zij geleidelijk aan meer marktaandeel te kunnen veroveren. Pharming probeert het potentieel van het middel aanmerkelijk te vergroten. Allereerst door ook goedkeuring te krijgen voor de toepassing ervan als preventief geneesmiddel. Ter illustratie toonde De Vries in de vergadering de testresultaten van door de toezichthouder goedgekeurde geneesmiddelen van concurrenten naast de resultaten van preventieve toepassing van het eigen middel. Het lijkt veel beter te werken. Bovendien met een geringere kans op vervelende bijwerkingen. Slaagt deze aanpak, dan ligt een extra markt in de VS open ter grootte van 750 miljoen dollar - nu geheel in handen van Shire. Daarnaast werkt Pharming aan andere, gebruiksvriendelijker toedieningswijzen van haar medicijn.

Verder werkt Pharming aan geneesmiddelen voor de ziektes van Pompe en Fabry. Pompe betreft een ongeneeslijke, erfelijke aandoening die zich manifesteert door een voortschrijdende verslapping van de spieren. Fabry is een evenzeer erfelijke aandoening, waarbij een stapeling van vetten optreedt in de cellen van de bloedvaten, spieren en zenuwen. Dat leidt uiteindelijk tot stoornissen in het functioneren van belangrijke organen. Waarom richt Pharming zich op deze twee? Het gaat hier– net als bij het erfelijke angio-oedeem – om zeldzame aandoeningen waarvoor weinig medicatie bestaat. Daarbij wordt de markt gedomineerd door een of twee spelers. De bestaande medicatie is relatief duur en heeft mogelijk veel vervelende bijwerkingen (een zogenaamde black box warning). Doordat Pharming dergelijke bijwerkingen niet verwacht bij medicatie op basis van eiwitten uit konijnenmelk, worden hogere doseringen mogelijk. Dat leidt hopelijk tot hogere effectiviteit en betere behandelingsmogelijkheden. De Vries kwam zelfverzekerd over wat betreft de mogelijkheden. Op het vlak van de termijn waarop Pharming de ontwikkeling van deze nieuwe geneesmiddelen wenst te volbrengen, gaf hij verder weinig prijs. Aannemelijk is dat het op de markt komen van deze nieuwe middelen nog jaren op zich laten wachten, zo dit al gebeurt.

 

Herfinanciering

Een belangrijk onderwerp van bespreking vormde verder de omvangrijke herfinanciering van 100 miljoen dollar. Pharming kondigde deze al op 17 mei 2017 aan. CFO Wright omschreef de nieuwe geldverstrekker tijdens de vergadering als "best creditor in the industry". Met het oversluiten van de bestaande financieringen voorkomt Pharming verdere convertering van lening in aandelen door geldverstrekkers. Zo voorkomt Pharming een mogelijke verwatering tot 24%. Verder beteugelt Pharming de koersbewegingen van het aandeel die ontstonden door de forse volumes die op de markt kwamen wanneer converterende geldverstrekkers hun belangen verkochten. Voor de onderneming is van belang dat de financiering minder drukt op de financieringskosten van Pharming. Dat lijkt bij een rente van 12 procent op het eerste gezicht wellicht wat vreemd. Overeengekomen is dat de helft van de rente steeds bij de hoofdsom opgeteld wordt. Zo legt de financiering op korte termijn minder beslag op de liquiditeit van de onderneming. Dat maakt het risicoprofiel van Pharming lager (zij het dat dit nog steeds aanmerkelijk is). Verder kan Pharming zo meer middelen alloceren voor de broodnodige investeringen in marketing en verkoop, en R&D.

Voor de rest van het jaar verwacht Pharming verdere omzetgroei. Wel moet rekening gehouden worden met eenmalige kosten voor het vervroegd aflossen van de lopende financieringen (9 procent van het nominale schuldbedrag, deels te activeren, deels via de winst- en verliesrekening) en het aangaan van nieuwe. Deze drukken de cijfers van het tweede kwartaal.

Verder is vermeldenswaardig dat Pharming ook actief zoekt naar geneesmiddelen van andere fabrikanten die zij via haar netwerk in de VS en de EU kan aanbieden.

 

Beloning raad van commissarissen

Bijzonderheid bij Pharming is de beloningsstructuur voor de leden van de zeskoppige raad van commissarissen. In Nederland is het niet gebruikelijk dat deze een vergoeding in aandelen ontvangen. De corporate governance code bepaalt sinds jaar en dag dat dit niet wenselijk is. Pharming wijkt daar al lang van af, onder meer om zo commissarissen met buitenlandse, bijvoorbeeld Amerikaanse herkomst te kunnen trekken. De VEB concludeert echter dat sinds de inwerkingtreding van deze beloningsstructuur in 2014 slechts één buitenlandse commissaris is aangetrokken, namelijk de Amerikaan Paul Sekhri. Voor de herinvoering van de structuur waren er al twee buitenlandse commissarissen, een Engelsman en een Duitser. Deze zitten nog steeds. De VEB heeft daarom de vraag opgeworpen of de reden voor een remuneratiestelsel in afwijking van de Nederlandse corporate governance regels nog wel gerechtvaardigd was. Sekhri liet weten zonder dit extraatje geen commissaris te zijn geworden van Pharming. Naar zijn overtuiging werkte de afwijking dus zoals bedoeld.
Gerelateerde artikelen