VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Er gloort licht aan het eind van de tunnel bij Fugro, volgens topman Paul van Riel. Om dat einde van de tunnel ook te halen, heeft het bedrijf nu wel vers kapitaal nodig. Voor aandeelhouders betekent het dat hun belang verder kan verwateren.

Maandag bleek dat de resultaten van de bodemonderzoeker nog steeds matig zijn. De omzet ging op jaarbasis bijna een vijfde omlaag. Daarmee ging de krimp weer harder dan in de eerste jaarhelft toen Fugro zo’n 15 procent minder omzette dan in 2016.

Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar was de winstgevendheid ook lager. Als oorzaak wees Fugro naar buitengewone omstandigheden. Het heftige orkaanseizoen in de VS en schepen die om technische redenen niet konden varen. De impact hiervan op de operationele winst was 10 miljoen euro, wat neerkomt op circa 3 procentpunt winstmarge.

Fugro keek daarom nadrukkelijk voorbij de resultaten. Het bedrijf meldde dat de zo belangrijke olie- en gasmarkt op een keerpunt staat. Dit zou blijken uit een groei van de orderomvang voor bodemonderzoek op zee met 11 procent.

Deze groei zou te danken zijn aan zogenaamde vroeg-cyclische opdrachten. Vrij vertaald betekent dit onderzoek voor projecten die nog aan het begin van hun ontwikkeling staan. ‘Dit is een belangrijke vroege indicator’, liet bestuursvoorzitter Paul van Riel optekenen.

Een positieve boodschap was wel nodig, aangezien Fugro maandag ook een nieuwe kapitaalemissie aankondigde. Met een converteerbare obligatie wordt 100 miljoen euro opgehaald.

De converteerbare obligatie wordt gezien als eigen vermogen, niet als schuld; de opbrengst gaat naar schuldreductie. Het bedrijf gaat obligaties in dollars aflossen. Daarvan stond er halverwege het jaar voor circa 70 miljoen euro in de boeken. De rest van de opbrengst zal worden gebruikt voor de aflossing van andere obligatieschulden.

Deze herfinanciering moet de verhouding tussen de netto schuld en de operationele winst (EBITDA) terugdringen. Hiervoor geldt volgens de afspraken met de banken een grens van 3. Afgelopen kwartaal kwam Fugro met 2,9 gevaarlijk dicht bij de grens, de emissie moet dit terugbrengen naar 1,8.

Voor zittende aandeelhouders is dit uiteraard niet onverdeeld gunstig. Dankzij de versterking van de balans verbetert weliswaar het risicoprofiel van de onderneming, maar zij krijgen te maken krijgen met verwatering van hun belang als de koers van het aandeel herstelt. De converteerbare obligaties krijgen een omwisselkoers die 40 tot 50 procent zal liggen boven de huidige koers. Dat komt neer op rond de 15 euro per aandeel.

Als de volle 100 miljoen euro tegen deze koers wordt omgewisseld komen er circa 6,7 miljoen aandelen bij, zo’n 8 procent. Deze verwatering komt bovenop de potentiele verwatering als gevolg van een vergelijkbare emissie van 190 miljoen euro die Fugro vorig jaar al heeft gedaan.

De emissie gebeurt op een moment dat de koers van Fugro het laagste punt nadert sinds het begin van de huidige crisis in de olie- en gasmarkt. Voor aandeelhouders is het altijd pijnlijk als bedrijven op het dieptepunt aandelen uitgeven. De keerzijde is dat als het eenmaal tot verwatering komt, de koers in ieder geval weer enigszins hersteld zal zijn. Het is daarom te hopen dat topman Van Riel gelijk krijgt en de opdrachten uit de olie- en gassector gaan aantrekken.
Gerelateerde artikelen