VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe brief VEB aan Value8

Value8 is nu meer dan een halfjaar te laat met het publiceren van de definitieve jaarrekening. Het moment dat de jaarrekening over 2016 niet meer in 2017 door de aandeelhouders kan worden goedgekeurd nadert snel. Het geduld van beleggers raakt op en de VEB stelt het bedrijf opnieuw een aantal vragen.

De vragen zijn in deze brief Lees hier de brief verwoord. Het grootste pijnpunt is dat beleggers al een halfjaar moeten gissen naar de oorzaken van het uitblijven van een volledige en door de accountant gecontroleerde jaarrekening.

In de toelichting die Value8 op de aandeelhoudersvergadering van 28 juni 2017 gaf zou de oorzaak liggen in de verwerking van de cijfers van dochters HeadFirst Source Group en Ceradis. Daarnaast loopt er een door de accountant geïnitieerd onderzoek bij BK Group.

Ten tijde van die aandeelhoudersvergadering was de wettelijke termijn voor het publiceren van de jaarrekening (vier maanden na het einde van het boekjaar) ook al verstreken.

De Raad van Commissarissen van Value8 verklaarde in juni maatregelen te nemen om een herhaling van de onwenselijke vertraging en overtreding van regelgeving in de toekomst te voorkomen door het traject van jaarafsluiting en bijbehorende controle eerder te starten en ordentelijker te laten verlopen. Beleggers zouden nu graag vernemen tot welke maatregelen dit voornemen in de praktijk heeft geleid.

Het is bijvoorbeeld de vraag of de onderneming al een nieuwe accountant heeft gevonden die het boekjaar 2017 gaat controleren, nu dit jaar ook ten einde loopt. Als dat zo is, horen beleggers graag op welke wijze aan de overdracht van de huidige naar de nieuwe accountant gestalte wordt gegeven.

Daarnaast riep het op 30 september door Value8 gepubliceerde halfjaarbericht 2017 nieuwe vragen op. Het valt op dat er in dit bericht ten aanzien van HeadFirst Source en Ceradis andere kwalificaties worden gebruikt betreffende de verwachte impact van deze posten op de jaarrekening dan bij de publicatie van de jaarrekening 2016. Voor Ceradis werd daarbij gesproken over een negatieve impact van "maximaal" 1,5 miljoen euro negatief, terwijl bij publicatie van de halfjaarcijfers werd gesproken over "circa" 1,5 miljoen euro. 

De vraag is echter vooral of het uitblijven van de definitieve jaarrekening uitsluitend is terug te voeren op de aanvullende controlewerkzaamheden ten aanzien van het relatief kleine trustkantoor BK.

De VEB is uitermate ongelukkig met de handelwijze van Value8 ten aanzien van communicatie en informatievoorziening over de jaarrekening 2016. Van de door Value8 beloofde beterschap inzake communicatie en informatieverstrekking richting aandeelhouders is tot op heden niets gebleken.

Zo zijn bijvoorbeeld ook de notulen van de vergadering in juni, waar een termijn van 3 maanden voor staat, nog niet gedeeld met aandeelhouders.
Gerelateerde artikelen