VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De omzet van informatieconcern RELX groeit al jaren met enkele procenten per jaar. De groei van verschillende onderdelen wordt gehinderd door de zwakke economie en overheidsbezuinigingen. Nu de economische kansen in het westen lijken te keren, is de vraag of er geen ruimte is voor een positieve verrassing?

Het bedrijf meldde deze week een onderliggende omzetgroei in 2017 van 4 procent tot bijna 8,4 miljard euro. Een blik onder de motorkap laat zien dat het vooral de divisie ‘Risk & Business Analytics’ is die de groei drijft. Dit onderdeel levert tools en informatie die verzekeraars, banken en overheden gebruiken voor risicobeheersing. De onderliggende omzetgroei bedroeg hier vorig jaar 8 procent.

De twee andere grote divisies, ‘Scientific, Technical & Medical’ en ‘Legal’ hadden daarentegen een omzetgroei van slechts 2 procent. Dit is al jaren zo. Terwijl ‘Risk & Business Analytics’ sinds 2012 nooit minder dan 6 procent per jaar groeide, kwam de onderliggende omzetgroei uit de wetenschapstak en de juridische tak nooit boven de 2 procent uit.

Als reden voor de beperkte groei van deze activiteiten wijst RELX op externe omstandigheden. “Juridische activiteit en markten voor juridische informatie worden beïnvloed door economische omstandigheden en activiteit in het bedrijfsleven, zoals de afgelopen jaren is gebleken met de zwakke omgeving in Noord-Amerika en Europa”, zegt RELX in de jaarverslagen over 2016 en 2015 over de marktomstandigheden voor de juridische tak.

Voor de wetenschapsdivisie geldt dat die afhankelijk is van overheidsuitgaven. “Aangezien een significant deel van wetenschappelijk onderzoek en zorg direct of indirect wordt betaald door overheden, worden uitgaven beïnvloed door begrotingsoverwegingen van de overheid.”

RELX verwacht voor 2018 ook geen veranderingen. De tekst in het persbericht voor de verwachtingen van ‘Legal’ en ‘Scientific, Technical & Medical’ is identiek aan die van 2017. Gematigde, beperkte omzetgroei is het devies.

In de externe omgeving lijkt echter wel het een en ander te veranderen. Zo is de tijd van overheidsbezuinigingen voorbij. In de Verenigde Staten is net een begrotingsakkoord gesloten dat de federale overheidsuitgaven met circa 300 miljard dollar verhoogt. De nieuwe coalitie in Duitsland is ook van plan om het begrotingsoverschot te gebruiken voor nieuwe uitgaven.

Daarnaast verbetert de economie in zowel de VS als de eurozone. De periode van trage groei na de financiële crisis lijkt voorbij, al is de vraag natuurlijk hoe lang het duurt voor de volgende recessie zich aandient.

Terwijl het speelveld verandert blijft RELX echter voorzichtig. Het zou dus zomaar kunnen dat er ruimte is voor een positieve verrassing ten opzichte van de voorspellingen.

 
Gerelateerde artikelen