VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Altice rondde vorige week de afsplitsing van de Amerikaanse activiteiten af. Aandeelhouders Altice konden aandelen A en aandelen B krijgen. Het belangrijkste verschil tussen de twee soorten is dat op de laatstgenoemde meer stemrecht zit. In de praktijk maakt dat echter weinig uit. Uiteindelijk heeft één persoon de controle: Altice-oprichter Patrick Drahi.

Het proces van de afsplitsing van Altice USA begon in feite al een jaar geleden. Toen werd ruim 10 procent van de aandelen genoteerd aan de beurs in New York. Tegelijkertijd bleef Altice NV, de in Amsterdam genoteerde vennootschap, de grootaandeelhouder met ruim twee derde van de aandelen.

Begin dit jaar werd besloten de twee noteringen uit elkaar te trekken. Het doel van deze operatie was om de beide bedrijven een duidelijker profiel te geven richting beleggers en analisten. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf is gericht op de Europese markt, dat in New York op de Amerikaanse markt.

In de praktijk kreeg dit de vorm van een uitkering van aandelen in Altice USA aan de aandeelhouders van Altice NV. Per aandeel kregen zij 0,4163 aandeel in de Amerikaanse tak. Hierbij was een keuze uit twee soorten aandelen: aandelen A en aandelen B. De aandelen vertegenwoordigen een gelijke economische waarde, maar de aandelen B zijn goed voor 25 stemmen in de aandeelhoudersvergadering, terwijl aandelen A maar voor 1 stem tellen.

Daarnaast is een belangrijk praktisch verschil tussen de twee dat de aandelen B niet beursgenoteerd zijn en de aandelen A wel. Dat betekent dat aandelen B veel moeilijker zijn te verkopen. Hiervoor is echter een eenvoudige oplossing. Op verzoek kunnen aandelen B door het bedrijf worden omgezet in aandelen A.

Zo lijkt de afweging tussen aandelen A en B een soort afweging tussen verhandelbaarheid en invloed op het beleid. In de praktijk is dat echter grotendeels schijn. De aandelen B hebben weliswaar meer stemrecht, maar dat wordt teniet gedaan door de grote invloed van één hele grote aandeelhouder met heel veel stemrecht: Patrick Drahi.

De oprichter controleerde voor de afsplitsing via Altice N.V. bijna alle stemmen in Altice USA. Doordat hij slechts 61 procent in Altice NV heeft, zakt zijn belang in het Amerikaanse bedrijf, met als gevolg een daling van zijn stemrecht. Om te voorkomen dat het stemrecht van Drahi te veel zakt, worden onder meer de aandelen B uitgegeven. Hierdoor zou zijn stemgewicht boven de 50 procent blijven, wat er ook gebeurde.

Toen Altice naar de Amsterdamse beurs kwam in 2014 had het een jaaromzet van bijna 4 miljard euro. Het bedrijf groeide hard door overnames en de schuld explodeerde. De overnames die in de VS gedaan zijn, zijn nu weer afgesplitst.

Het zijn een hoop gedaantewisselingen in een paar jaar. Het was bovendien een periode waarin de koers eerst hard steeg om tegen het eind (vorig jaar met name) weer flink in elkaar te zakken. In deze periode was er één duidelijke constante en dat is dat oprichter Patrick Drahi de controle heeft en dat andere aandeelhouders wel mee mogen voor de achtbaanrit maar verder niets in te brengen hebben.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen