VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accell en KPMG: “een niet-materiële verschrijving”

Accell bleek haar bankconvenanten verkeerd te hebben weergegeven in de eerste versie van haar jaarrekening over 2017. Dit kwam aan het licht toen de rubriek Bartjens in het Financieele Dagblad van 2 november 2018 tot de conclusie kwam dat Accell mogelijk het bankconvenant zou schenden. Uit een later geplaatst addendum bleek dat voor het convenant niet gekeken dient te worden naar de nettoschuld van €177 mln eind juni, maar naar de bankleningen van €100 mln op dat moment. Dat betekende dat Accell meer ruimte heeft, voordat het in de problemen komt met de bank.

In reactie op de brieven van de VEB laten Accell en KPMG weten dat op zondag 25 maart 2018 door Accell is geconstateerd dat in paragraaf 16 van de op 9 maart 2018 gepubliceerde eerste versie van de jaarrekening de omschrijving van één van de bankconvenanten verkeerd stond weergegeven. Accell heeft toen vastgesteld dat het ging om een kennelijke verschrijving en dat er geen sprake was van een materiële omissie. KPMG was het eens met deze vaststelling. Op 28 maart 2018 heeft Accell de “kennelijke verschrijving in overleg met en na instemming van KPMG gecorrigeerd in de jaarrekening op haar website. De verschrijving is ook hersteld in de drukproef voor de papieren versie van de jaarrekening.”

Accell en KPMG hebben er echter niet voor gezorgd dat de eerder gepubliceerde jaarrekening met het onjuiste convenant is ingetrokken. Daardoor was het mogelijk dat Bartjens te goeder trouw gebruik maakte van de oude versie van 9 maart 2018. Zowel op de website van Company Info als bij toezichthouder AFM bleek de onjuiste jaarrekening nog steeds te zijn opgenomen. Inmiddels heeft Accell dit rechtgezet.

Volgens KPMG heeft de oorspronkelijke omschrijving in de toelichting op de jaarrekening geen enkele impact op de daarin opgenomen cijfers omtrent vermogen of resultaat. Ondanks dat Bartjens de verkeerde conclusie trok is er volgens KPMG geen gevaar dat de gebruiker van de jaarrekening verkeerd wordt voorgelicht: “In onze ogen [doet het] niets af aan het juiste inzicht dat de jaarrekening 2017 geeft omtrent de financiële situatie van de onderneming.”

Zowel bestuurders en commissarissen van Accell als KPMG bij de accountantscontrole hebben over de fout in de oorspronkelijke versie van de jaarrekening heen gelezen.

Ontheffing van geheimhoudingsplicht
Accell heeft KPMG ontheffing gegeven van haar geheimhoudingsplicht. Hierdoor stond het KPMG vrij te antwoorden op de vragen van de VEB.

De accountant laat weten dat zij de AFM niet heeft geïnformeerd over de aanpassing van de jaarrekening op 28 maart 2018.

Toch een persbericht op 23 november 2018
Accell heeft op 28 maart 2018 geen persbericht uitgebracht omdat “zij geen enkele indicatie had ontvangen dat in de markt onduidelijkheid zou bestaan over bankconvenanten”.

Accell laat in haar antwoord weten dat zij na de publicaties in het FD en de Telegraaf op 13 november 2018 alsnog een persbericht heeft uitgegeven met daarin nadere informatie over het bankconvenant.


 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen