VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kwalificerende Imtech-aandeelhouders kunnen binnenkort een tweede compensatie uit het Imtech-schikkingsfonds tegemoetzien. Daarnaast volgt er nog een slotbetaling.

Eind 2014 trof de VEB een akkoord met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Het gaat daarbij om een vergoeding voor het koersverlies dat is geleden als gevolg van fraude en gebrekkige controlemechanismes bij Imtech.

Net als de eerste uitbetaling, die in oktober 2017 plaatsvond, valt ook de tweede compensatie hoger uit dan verwacht. Het bedrag per aandeel in deze compensatieronde is zelfs hoger dan wat in 2017 is uitbetaald.

Imtech-aandeelhouders die voor 7 oktober 2014 VEB-lid zijn geworden, dat sindsdien zijn gebleven en een geldige claim hebben ingediend, kunnen een bedrag van (afgerond) 1,2726 euro per aandeel (van 1 februari 2013) verwachten.

Daarmee komt het totaalbedrag van de twee compensaties voor de meeste schikkingsdeelnemers uit op ruim 25 procent van het koersverlies dat op 4 februari 2013 is geleden. Dit was de dag waarop de onderneming vermoedens van fraude bekendmaakte via een persbericht en de beurskoers bijna halveerde.

Imtech-aandeelhouders die in de periode vanaf 7 oktober 2014 tot 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden, dat sindsdien zijn gebleven en een geldige claim hebben ingediend, kunnen een bedrag van (afgerond) 0,6363 euro per aandeel (van 1 februari 2013) verwachten. Voor hen bedraagt de totaalcompensatie 12,6 procent van het koersverlies dat op 4 februari 2013 is geleden.

Er volgt nog een derde en tevens laatste betaling uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of ook dit aanvullende budget kan vrijvallen aan kwalificerende schikkingsdeelnemers.

De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan Imtech-aandeelhouders die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven.

De VEB informeert daarover via deze website en beleggingsmagazine Effect.

Geen betaling ontvangen?
De tweede betaling uit het Imtech-schikkingsfonds volgt binnenkort. Schikkingsdeelnemers die medio april 2019 nog geen betaling hebben ontvangen, doen er goed aan om contact op te nemen met de Imtech Claims Administrator.

Veel vragen over de afwikkeling van de Imtech-schikking worden beantwoord op de daartoe bestemde website. In het Imtech-claimpakket staat de inloginstructie. Ook is de Imtech Claims Administrator per e-mail bereikbaar via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland) of 001-503-520-4454 (wereldwijd).

Imtech-dossier nog niet gesloten
Met de twee uitbetalingen en de nog uit te keren slotbetaling uit het Imtech-schikkingsfonds is het Imtech-dossier nog niet gesloten.

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening aan beleggers in de periode na februari 2013. Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Imtech lijkt echter na februari 2013 nooit 'in control' te zijn geweest.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement. De curatoren verwachten eind 2019 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie over de VEB-actie Imtech-faillissement leest u hier.