VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB-leden die een geldige InnoConcepts-claim hebben ingediend, hebben recentelijk de toegekende compensatie ontvangen. Het gaat om een vergoeding uit de schikking met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, en de schikking met huisbankier ING.

In augustus 2017 heeft de VEB een minnelijke regeling getroffen met Deloitte over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van het in 2010 gefailleerde InnoConcepts. In april 2018 werd ook een regeling getroffen met ING, de bank die InnoConcepts heeft begeleid bij de claimemissie in december 2009. De schikking met ING was enkel voor particuliere beleggers.

De getroffen minnelijke regelingen impliceren geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Deloitte en ING.

Compensatie
De schikkingen inzake InnoConcepts zijn bedoeld voor kwalificerende VEB-leden die in de periode 31 mei 2006 tot en met 29 april 2009 (Periode A) en/of in de periode 30 april 2009 tot en met 16 december 2010 (Periode B) netto koersverlies hebben geleden op hun InnoConcepts-aandelen.

Beleggers die een geldige claim hebben ingediend en VEB-lid zijn gebleven tot minimaal het moment van uitbetaling, ontvangen uit de twee deelschikkingen met Deloitte en ING samen één schadevergoeding die gerelateerd is aan het netto absolute koersverlies.

Trouwe leden
Voor de hoogte van de vergoeding worden twee groepen VEB-leden onderscheiden, afhankelijk van de ingangsdatum van het VEB-lidmaatschap. Op de compensatie van "late toetreders", bestaande uit beleggers die tussen 8 september 2016 en 1 oktober 2017 lid zijn geworden van de VEB en dat zijn gebleven, wordt een korting van 25 procent toegepast.

Binnen bandbreedtes
Het uitgekeerde bedrag is verdeeld onder de deelnemers binnen de eerdere meegedeelde bandbreedtes (zie de Q&A behorend bij de InnoConcepts/Deloitte-schikking  onder “hoeveel compensatie kunnen gedupeerde InnoConcepts beleggers verwachten”). Het door ING beschikbaar gestelde bedrag is op dezelfde wijze verdeeld, echter enkel onder de particuliere beleggers. Let op: u ontvangt slechts één bedrag. Over de exacte verdeling worden geen verdere mededelingen gedaan.

Nog geen compensatie ontvangen?
Claimanten die wel een geldige claim hebben ingediend, maar medio mei 2019 nog geen betaling hebben ontvangen, doen er goed aan om contact op te nemen met de InnoConcepts Claims Administrator. Dit is het administratiekantoor dat de ingediende claims heeft beoordeeld op geldigheid en ter beschikking staat om vragen te beantwoorden. Mogelijk is de uitbetaling niet gelukt wegens een ontbrekend of incorrect IBAN-rekeningnummer.

Vragen?
Voor vragen over de compensatie is de InnoConcepts Claims Administrator bereikbaar per e-mail, via info@icschikking.nl, en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak. Het telefoonnummer is 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland) en 001-503-520-4454 (wereldwijd bereikbaar).

De VEB heeft de primair verantwoordelijken voor het faillissement van InnoConcepts – de bestuurders en commissarissen van InnoConcepts – op 7 december 2016 gedagvaard. Deze procedure loopt nog steeds. Via Effect en haar website houdt de VEB u op de hoogte van ontwikkelingen in deze procedure.
Gerelateerde artikelen