VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In het afgelopen halfjaar is de rente scherp gedaald. Dat had bij verzekeraar Aegon een groot negatief effect op de financiële positie. NN Group zei tegelijkertijd juist commerciële kansen te zien door de lage rente.

De verzekeraars rapporteerden donderdag de halfjaarcijfers. Bij NN Group nam de operationele winst met 11 procent toe tot 914 miljoen euro. Dit was allereerst te danken aan de Nederlandse schadeverzekeringen. Dankzij een gunstige ontwikkeling van de claims steeg het resultaat van 8 naar 84 miljoen euro.

Daarnaast deden de niet-Nederlandse activiteiten het aardig. De verkoop van Japanse pensioenproducten was in het eerste kwartaal sterk wat bijdroeg aan een ruim kwart hoger resultaat daar.

Bij Aegon nam het operationeel resultaat ondertussen 5 procent af tot circa een miljard euro. Dit was vooral te wijten aan de Amerikaanse activiteiten waar sprake was van een aanzienlijke uitstroom.

DNB invloed leidt tot lagere buffers
De meest in het oog springende ontwikkeling was echter een daling van de solvabiliteit bij Aegon Nederland.

De zogenaamde Solvency 2 ratio daalde met bijna 30 procentpunten tot 152 procent. Hiermee is de Nederlandse Aegon-dochter met afstand het slechtste jongetje van de klas.

Het is opmerkelijk dat toezichthouder DNB een aandeel heeft gehad in de stevige neerwaartse bijstelling. Het lijkt er op dat Aegon bepaalde “liquide beleggingen” tot voor kort met eigen modellen classificeerde als relatief veilige leningen.

Nu wordt “na discussie met de toezichthouder” juist de standaardformule gebruikt om de leningen te classificeren en gaat deze belegging opeens door het leven als aandeleninvesteringen, zo blijkt uit de analistenpresentatie.

Het gevolg is een daling van de buffer met 8 procent. Ook resulteerde een daling van de marktrente in een stijging van de verplichtingen naar polishouders. Tegelijkertijd leidde de daling van de marktrente niet tot een waardestijging van de hypotheekportefeuille van Aegon. Dit kwam doordat de daling van de marktrente teniet werd gedaan door een stijging van de kredietopslag voor hypotheken, waardoor commerciële hypotheektarieven - per saldo - gelijk bleven.

Rente raakt verdienmodel
De scherpe rentedaling van het afgelopen halfjaar werkte sterk door bij de verzekeraar. Hoe scherp die daling is geweest, blijkt bijvoorbeeld uit de daling van de Duitse tienjaarsrente. Sinds vorig najaar is die met zo’n 90 basispunten gezakt tot min 0,65 procent.

De lage rente speelt Aegon ook op andere manieren parten. Zo zette deze druk op de verkoop van annuïteiten en levenproducten in de VS, aldus het bedrijf in de analistenpresentatie.

Beleggers zetten het aandeel Aegon aan het einde van de handelsdag bijna 8 procent lager op 3,46 euro. De beurswaarde van NN bleef ongeveer gelijk.

NN ziet juist kansen
Ook NN Group werd tijdens de analistencall gevraagd naar de impact van de lage rente. Financieel topman Delfin Rueda antwoordde verrassend dat NN hierdoor ook commerciële kansen ziet.

Bedrijven die nog pensioenregelingen hebben op basis van een uitkeringsregeling zien deze namelijk duurder worden. Daarmee wordt de verleiding om over te stappen op een beschikbare premieregeling groter.

Daarvoor kunnen ze dan bij NN Group terecht. “De behoefte van mensen om pensioen op te bouwen is er nog steeds, daarom is het perspectief voor die activiteit helder”, aldus Rueda over de markt voor pensioenproducten.

De taak om de financiële gemeenschap te woord te staan viel de financieel topman toe omdat bestuursvoorzitter Lard Friese begin deze week per direct aftrad vanwege zijn overstap naar Aegon. Wellicht dat hij er in zijn nieuwe rol in zal slagen om bij Aegon de kansen die er voor verzekeraars nog steeds zijn in de volwassen verzekeringsmarkt uit te buiten.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen