VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Flinterdunne marges en projecten met een verkeerde balans tussen risico en rendement. Het heeft geleid tot een soort verloren decennium waarin BAM, Heijmans en het tussendoor van de beurs gehaalde Ballast Nedam bij elkaar meer dan een half miljard euro verlies leden. Nieuwkomer VolkerWessels is een positieve uitzondering.

Dat bouwers een moeilijke tijd achter de rug hebben is bekend. Keer op keer moesten bouwbedrijven afgelopen jaren afboekingen doen op probleemprojecten. Intussen krompen BAM en Heijmans in en verdween Ballast Nedam van de beurs.

Een half miljard euro aan verliezen
Om een idee te krijgen hoe groot de schade is, hebben we de winsten en verliezen vanaf 2010 van de verschillende beursgenoteerde bouwers bij elkaar opgeteld. Uit deze rekenoefening blijkt dat BAM de afgelopen negen-en-een-half jaar per saldo circa 90 miljoen euro verlies heeft geleden. Heijmans schreef in dezelfde periode voor 238 miljoen euro rode cijfers.

Ballast Nedam is begin 2016 van de beurs verdwenen. Over de periode van 2010 tot en met 2015 bedroeg het nettoverlies per saldo echter al 210 miljoen euro. Alles bij elkaar zijn deze drie beursgenoteerde bouwers sinds het begin van het decennium goed geweest voor een half miljard euro aan verliezen.

 

Nettoverlies
2010 t/m H1 2019

BAM

€ -89,9 mln

Heijmans

€ -237,8 mln

Ballast Nedam*

€ -210 mln

 

 

Totaal

€ -537,7 mln

*2010 t/m 2015

Negatieve kasstromen
Hoe slecht het decennium was, blijkt vooral uit de kasstromen. De bouwers geven geen aparte cijfers voor de vrije kasstroom, maar uit de aparte kasstromen is ook een beeld te destilleren hoe de bedrijven het doen. Zo was de operationele kasstroom voor zowel BAM, Heijmans als Ballast Nedam in de meeste jaren van de afgelopen tien jaar negatief. De operationele kasstroom is de kasstroom die komt uit de gewone bedrijfsvoering.

Hiertegenover stond regelmatig een positieve investeringskasstroom. Dat betekent in de praktijk dat de opbrengsten uit desinvesteringen groter waren dan de uitgaven aan investeringen. In andere woorden, terwijl de verliezen opliepen en de gewone bedrijfsvoering verlieslatend was werden onderdelen verkocht om de balans nog enigszins op orde te houden.

VolkerWessels positieve uitzondering
In deze zee van rode cijfers springt VolkerWessels er wel goed uit. De bouwer die in 2017 naar de beurs kwam was alleen in 2012 verlieslatend. De jaren 2017, 2018 en de afgelopen eerste jaarhelft maakte het bedrijf bij elkaar 309 miljoen euro nettowinst.

VolkerWessels rapporteert ook consequent een positieve operationele kasstroom en een negatieve kasstroom uit de investeringen, wat eigenlijk de normale situatie zou moeten zijn. De vrije kasstroom die VolkerWessels wel apart rapporteert, is ook consequent positief.

BAM heeft het op dit moment nog moeilijk met meer dan 50 miljoen euro nettoverlies het eerste halfjaar, maar met Heijmans lijkt het de goede kant uit te gaan. Beleggers moeten hopen dat het een voorbode is voor een beter nieuw decennium.

 
Gerelateerde artikelen