VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB schikt met VolkerWessels over tijdstip bekendmaking voornemen openbaar bod Reggeborgh.

Minnelijke regeling
De VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met VolkerWessels over de vraag of zij het voornemen van Reggeborgh om mogelijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen VolkerWessels tijdig aan haar aandeelhouders bekend heeft gemaakt.

De VEB is van mening dat VolkerWessels het voornemen van Reggeborgh voor dinsdag 29 oktober 2019 om 12:52 uur (het tijdstip van het persbericht van VolkerWessels) publiek had moeten maken. VolkerWessels betwist dit standpunt.

In het kader van de minnelijke regeling zijn de VEB en VolkerWessels overeengekomen dat VEB-leden die hun aandelen VolkerWessels op 29 oktober 2019 tussen 9.30 en 12.52 uur hebben verkocht in beginsel in aanmerking komen voor een vergoeding van het verschil tussen de slotkoers van 29 oktober en de door hen gerealiseerde verkoopprijs. VEB-leden die op 29 oktober 2019 tussen 9.00 en 9.30 uur hun aandelen hebben verkocht hebben in beginsel recht op 50% van het verschil tussen die slotkoers en de door hen gerealiseerde verkoopprijs. De VEB zal de administratieve afwikkeling van de minnelijke regeling en uitkering van de compensatie aan de deelnemers op zich nemen.

De VEB en VolkerWessels zijn deze regeling overeengekomen om een langdurige, kostbare procedure te voorkomen. VolkerWessels is hierdoor in de gelegenheid haar aandacht te richten op het afronden van de overname door Reggeborgh.

VEB-directeur Paul Koster toont zich tevreden met de schikking: “Het is goed nieuws dat VolkerWessels dit geschil zo voortvarend oplost.”

VolkerWessels voorzitter Jan de Ruiter: “Wij zijn tevreden dat we dit geschil met de VEB zo snel hebben kunnen oplossen zodat wij onze volle aandacht kunnen geven aan de recente ontwikkelingen, inclusief de afronding van de overname door Reggeborgh.”

Achtergrond
Op dinsdagochtend 29 oktober 2019 was sprake van een onverklaarbare koerssprong met een verhoogd handelsvolume in het aandeel VolkerWessels. Om 12.52 uur kwam VolkerWessels met de mededeling dat grootaandeelhouder Reggeborgh haar had benaderd in verband met een mogelijk openbaar bod op de uitstaande aandelen VolkerWessels tegen een prijs van EUR 21,75 per aandeel. De koers reageerde daarop met een sprong naar EUR 21 per aandeel.

Gezien de koersbewegingen op dinsdagochtend 29 oktober 2019 is VEB van mening dat er sprake was van voorwetenschap waarvan de vertrouwelijkheid niet langer kon worden gegarandeerd. En dat als beleggers op de hoogte waren geweest van deze informatie zij hun aandelen niet – of tegen een hogere prijs – hadden verkocht.

Geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid
De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door VolkerWessels. VolkerWessels betwist en blijft betwisten dat zij een publicatieplicht had voorafgaand aan 29 oktober 2019 om 12:52 uur.

Voor wie?
Allereerst kunnen VEB-leden (peildatum 3 april 2020) die hun aandelen VolkerWessels hebben verkocht op 29 oktober tussen 9.00 en 12.52 uur (waarbij verrekening zal plaatsvinden indien in die periode ook aandelen VolkerWessels zijn aangekocht) aanspraak maken op een vergoeding. De VEB-leden (peildatum 3 april 2020) die tussen 9.30 en 12.52 uur hebben verkocht ontvangen (naar verwachting) 100% van de schade (21 euro minus de verkoopprijs van hun aandeel) De VEB-leden die tussen 9.00 en 9.30 uur hebben verkocht ontvangen (naar verwachting) 50% van de schade.

Ten tweede is in het kader van de minnelijke regeling voor VEB-leden (peildatum 3 april 2020) die op 28 oktober 2019 na 10.24 uur hun aandelen VolkerWessels hebben verkocht een bescheiden vergoeding beschikbaar: zij ontvangen (naar verwachting) maximaal 10% van de door hen geleden schade.

Niet-leden (particuliere beleggers) die de VEB voor 3 april 2020 (datum persbericht) over deze kwestie per e-mail hebben benaderd kunnen ook deelnemen. Op hun vergoeding vindt een afslag van 50% plaats ten opzichte van VEB-leden.

Marketmakers, day traders en flitshandelaren zijn uitgezonderd van deelname.

Hoeveel?
Het maximaal door VolkerWessels te betalen bedrag aan deelnemers aan de minnelijke regeling ter zake van verkoop van VolkerWessels aandelen op 29 oktober bedraagt EUR 200.000 en op 28 oktober EUR 5.000.

Indien meer kwalificerende aandelen dan verwacht worden aangemeld, vindt er mogelijk een verwatering plaats, waardoor de vergoeding per aandeel lager uitvalt.

Per saldo dient een deelnemer verlies te hebben geleden op zijn transacties in deze periode.

Komt u in aanmerking, neem dan voor 3 juni 2020 contact op met de VEB via beleggersservice@veb.net. Voor VEB-leden die aantoonbaar niet in staat zijn hun claim vanwege het coronavirus voor 3 juni in te dienen, geldt een coulanceperiode. Zij kunnen hun claim tot 3 juli 2020 indienen bij de VEB.

Veelgestelde vragen


Gerelateerde artikelen