VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Haagse verzekeraar Aegon heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald die analisten niet hadden zien aankomen. Het aandeel was dinsdagochtend daarom de grootste stijger in de AEX.

De koerswinst die aandeelhouders Aegon dinsdag konden bijschrijven is een schrale troost voor hen die al wat langer in dit bedrijf beleggen, want Aegon is in de AEX de laatste jaren steevast een van de slechtst presterende namen. Het aandeel dat rond de eeuwwisseling nog boven de 40 euro stond, is nog maar net 2 euro waard.

Aegon behaalde in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,27 miljard euro, waar een verlies van 100 miljoen de consensusverwachting was. De verzekeraar deed het vooral in Nederland beter dan verwacht, door een technisch effect bij het berekenen van de verplichtingen. De waarde van de verplichtingen daalde door het oplopen van het renteverschil tussen bedrijfs- en staatsobligaties in het eerste kwartaal. De resultaten werden ook geholpen doordat het bedrijf veel risico's op de financiële markten had afgedekt, zoals tegen (nog) lagere rentestanden.

De ‘onderliggende winst’ (dus zonder de eenmalige gebeurtenissen) kwam uit op 366 miljoen euro, en dat was iets lager dan analisten hadden verwacht. De lage marktrente en slechte sterftecijfers in de VS drukten dit resultaat.

De solvabiliteitsratio verbeterde licht tot 208 procent, mede doordat Aegon op aanraden van de Europese toezichthouder geen dividend uitkeert. In het begeleidende persbericht zei financieel directeur Matt Rider dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Aegon de jaarlijkse doelstelling van 10 procent rendement op het eigen vermogen in 2020 zal gaan halen. In het eerste kwartaal kwam het rendement op eigen vermogen uit op 7 procent.

Aegon houdt haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op vrijdag 15 mei op het hoofdkantoor in Den Haag. De VEB stuurde Aegon schriftelijk een aantal vragenDirect naar briefdie als het goed is op deze vergadering aan de orde zullen komen.

Aandeelhouders kunnen de AVA op afstand volgen via een live video link (webcast), die beschikbaar zal zijn via de website van de onderneming. Er kan gestemd worden zonder de AVA in persoon bij te wonen.

De VEB rekent erop dat op virtuele wijze, in beeld en geluid, interactie tussen aandeelhouders en vertegenwoordigers van de vennootschap tijdens de vergadering mogelijk zal zijn.

Belangrijk punt op de agenda is de wisseling aan de top: Alex Wynaendts stapt na 12 jaar op. Hij wordt opgevolgd door Lard Friese, tot eind vorig jaar bestuursvoorzitter van concurrent NN Group.

Andere onderwerpen waarover de VEB de verzekeraar graag spreekt zijn onder meer: de gevolgen van de ontwikkelingen op de financiële markten voor de Solvency ratio en het verdienmodel per type bedrijfsactiviteit, het beloningsbeleid en de strategie op de lange termijn.

 

 
Gerelateerde artikelen