VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stiekem zal Aegon het niet erg hebben gevonden de fysieke confrontatie met aandeelhouders te moeten vermijden. De aandeelhoudersvergadering op afstand bood geen uitlaatklep voor emoties van gefrustreerde aandeelhouders en verliep daarmee rustig. De onderneming beantwoordde zakelijk de vooraf ingediende vragen en bood gelegenheid tot extra vragen via een chatfunctie op de website.

Ook voor de corona-crisis was de aandelenkoers al ver verwijderd van de top eind jaren negentig. Inmiddels staat Aegon zo’n 95 procent hieronder. Kredietcrisis, woekerpolissen, lage rente en nu corona. De ellende duurt voort voor Aegon. 

Een pijnlijk afscheidsmoment voor Alex Wynaendts, die na zeventien jaar bestuurder, waarvan twaalf als ceo, het stokje overdraagt aan ex-NN topman Lard Friese. Het is niet allemaal kommer en kwel. Aegon verwacht geen overheidssteun nodig te hebben of aandelen te moeten uitgeven om de huidige crisis door te komen. De verzekeraar heeft haar strategie opgefrist, waarbij bestaande activiteiten beter worden uitgemolken en ze extra investeert in groeisegmenten. Aegon verwacht dat diverse kapitaal-lichte activiteiten beter zullen renderen zodra ze voldoende schaal hebben. 

Papieren werkelijkheid 
De buffers bij Aegon ogen stevig, maar die zullen een stevige deuk krijgen indien de UFR (Ultimate Forward Rate, waarmee de langlopende verplichtingen worden gewaardeerd) meer in lijn zou komen met de markt. Veel zorgen lijkt Aegon zich niet te maken. De UFR wordt slechts met kleine stappen verlaagd over meerdere jaren.

Toezichthouders zijn tevreden, maar beleggers zullen zich niet in slaap laten wiegen indien een welhaast politiek proces een papieren werkelijkheid voorschotelt. 

De VEB was ook kritisch over de transparantie bij stresstesten. Aegon meldt netjes de resultaten van stresstesten bij gematigde tegenslag in haar rapportages naar beleggers. De uitkomst van scenario’s bij echte misère blijft echter geheim. 

Beloning ontkoppeld van prestaties 
Bij Aegon worden ieder jaar weer bonussen uitgekeerd aan bestuurders, wat opmerkelijk is gezien de slechte koersresultaten en het gebrek aan economische waardecreatie. Even opmerkelijk is Aegon onderbouwing: het zou wettelijk verboden zijn voor een verzekeraar om bonussen uit te keren die voor meer dan de helft zijn gebaseerd op financiële prestaties. Volgens de VEB staat die wet niet op gespannen voet met hetgeen beleggers verwachten, namelijk dat geen bonus wordt uitgekeerd zolang Aegon onvoldoende economische waarde creëert. Met andere woorden, een eventuele bonus kan pas aan de orde zijn indien zowel aan financiële als niet-financiële criteria is voldaan. 

Commissaris Ben Noteboom erkende in de aandeelhoudersvergadering dat aandeelhouders teleurgesteld zijn over de prestaties, maar wees erop dat er ook andere stakeholders zijn. Op de vraag welke tevreden stakeholders die bonussen dan wel rechtvaardigen, antwoordde hij resoluut: klanten, medewerkers en de maatschappij in algemeen. 

Helaas voor Aegon is ook de relatieve klanttevredenheid ten opzichte van de concurrentie fors achteruit gegaan in 2019, terwijl de verzekeraar al in de onderklasse verkeerde. In 2018 zat slechts 37 procent van de klantenscores in de bovenste helft, in 2019 daalde dit zelfs naar negen procent. Inmiddels gebruikt Aegon een nieuwe maatstaf voor klanttevredenheid, waarbij niet meer wordt vergeleken met de concurrentie. En jawel, daar scoort Aegon ineens een stuk beter. 

Al zouden de medewerkers dolblij zijn met hun werkgever en de maatschappij dankbaar voor Aegons betrokkenheid, vormen deze criteria een dunne basis voor de uitkering van bonussen, ook indien klanten inderdaad ineens tevreden zouden zijn. Het beloningssysteem van Aegon rammelt aan alle kanten. 
Gerelateerde artikelen