VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het hoogtepunt van ieder jaar is voor mij niet Kerstmis, een of andere verjaardag of de uitkering van vakantiegeld, maar het seizoen van de aandeelhoudersvergaderingen (ava’s). Een genetische afwijking waar vermoedelijk meer VEB-medewerkers mee te kampen hebben.

In het zeventiende jaar waar ik namens de VEB optreed met in totaal 181 vergaderingen op mijn klokje – als control freak houd ik alles nauwgezet bij in een van de vele spreadsheets – nader ik de status van een ervaren rot.

Als VEB-vertegenwoordiger kun je een ava nooit op de automatische piloot afwerken, maar 2020 vereist extra flexibiliteit. Door de intelligente lockdown vinden de ava’s dit jaar namelijk virtueel plaats. Aandeelhouders kunnen de ava via een webcast op afstand volgen; fysiek bezoeken is ontraden of zelfs onmogelijk. Eventuele vragen moeten voorafgaand schriftelijk worden ingediend. Bij veel ava’s worden vervolgvragen gefaciliteerd via een aparte chatfunctie gekoppeld aan de webcast. Zo is nog enige interactie denkbaar tussen aandeelhouders enerzijds en bestuur, commissarissen en accountant anderzijds. 

De virtuele ava in de praktijk 
Het is te vroeg voor definitieve conclusies, maar mijn eerste ervaringen zijn gemengd. De eerste ava (SBM) verliep teleurstellend. Hoewel er werd geantwoord op vooraf ingediende vragen, was er geen chatfunctie. Het eenrichtingsverkeer werd al helemaal ondraaglijk door de ongeïnspireerde, ellenlange voorgelezen teksten van de voorzitter, waarbij de controlerende accountant het zelfs presteerde om diverse pagina’s uit het jaarverslag op te dreunen. 

De latere virtuele ava’s bij PostNL, KPN, Vopak, Fugro en Aegon verliepen gelukkig steeds beter, waardoor het nostalgisch verlangen naar fysieke vergaderingen geleidelijk leek te verdwijnen. 

Pharming 
Tot de virtuele ava van Pharming op 20 mei. Wel beeld, maar geen geluid. Even naarstig als vruchteloos checkte ik de instellingen, wachtwoorden en browser. Wanhopig zocht ik uiteindelijk hulp bij een millennial. Mijn geknakte zelfvertrouwen kreeg een boost toen bleek dat het probleem ergens bij Pharming lag. De ava werd tien minuten later opnieuw gestart voor iedereen. 

De verbinding was krakkemikkig, vooral wanneer moest worden geschakeld tussen sprekers op andere locaties. Toehoorders werden daarbij steevast een halve minuut getrakteerd op echos alsof de sprekers in een grote metalen buis hun betoog hielden. 

Engels bleek de voertaal in de vergadering. Blijkbaar was mijn inlog gelinkt aan de webcast met tolk. Simultaan vertalen is een lastige klus, zeker wanneer veel medische en financiële termen worden gebruikt. Het onconventionele Engels van de dienstdoende voorzitter kwam daar nog bovenop. Ik wilde liever alles direct uit “the horse’s mouth” horen, maar de lopende webcast bood geen switchfunctie qua taal. Terwijl de webcast met Nederlandse tolk op mijn PC liep, probeerde ik meteen de Engelse versie te openen op de telefoon. Lukte niet, want mijn toegangscodes waren al in gebruik (natuurlijk); dus snel nieuwe codes aanvragen, die snel aankwamen zodat ik de ava ook in het Engels kon volgen. De Nederlandse link moest ik open houden, want de chatfunctie was alleen daaraan gekoppeld. 

Die chatfunctie leek te werken, want de eerste vervolgvraag werd keurig door het webcastsysteem bevestigd. Helaas arriveerde een email van de externe organisator van de ava, die me erop wees dat ik het verkeerde platform gebruikte, waardoor vervolgvragen niet doorkwamen. Opmerkelijk, want het webcastplatform was aangegeven door de bank waar de VEB haar Pharming aandelen bewaart; bovendien had Pharming de gebruikte inlogcodes per email bevestigd. Bizar was dat de vragen bij de organisatie konden belanden, terwijl ze niet zouden doorkomen. Hoe dan ook, wegens gebrek aan toegangscodes slaagde ik er niet in het “juiste” platform binnen te komen, ondanks dat de organisator die zou hebben gestuurd. Ondertussen kwam de verrassende bevestiging dat de vervolgvraag toch zou worden doorgeleid aan Pharming. 

Remuneratievoorstel van de agenda 
Gelukkig maar, want Pharming had net het agendapunt over de beloning van de agenda gehaald en de VEB wilde meer weten over de beweegredenen. Met wat vertraging kwam het antwoord dat er niet meer zou worden gemeld dan eerder in de vergadering, waarna de oude verklaring nogmaals werd voorgelezen, die ik ditmaal direct in het Engels kon volgen. Met enige krachtsinspanningen vertaald: “Diverse buitenlandse institutionele beleggers en de stemadviesbureaus erkennen niet de unieke concurrerende status van Pharming als een Nederlands bedrijf dat concurrerend moet zijn in de Amerikaanse markt”. Zo, dat weten we dan ook weer (niet). 

De nieuwe accountant – Deloitte – maakte het nog bonter en wist zich geen raad met de twee vragen van de VEB, ondanks dat ze vooraf waren ingediend. Op de vraag hoe ze als controlerende accountant het gat dicht dat bij de meeste andere ondernemingen door een interne audit wordt gevuld, volgde een nietszeggende verklaring. De tweede vraag – welke wijzigingen qua rapportage, methodes en schattingen op instigatie van Deloitte zijn gebeurd – werd niet eens in behandeling genomen, ook niet na een herinnering via de chatfunctie. Wellicht vond de organisator het na de eerste vervolgvraag wel best en is de herinnering nooit aangekomen bij (de accountant van) Pharming. 

Of dit zo’n ramp is valt te betwijfelen, gezien het antwoord van Deloitte op de eerste vraag.

Ik hoop dat er snel een vaccin komt tegen corona.

Dit is een column van Errol Keyner, adjunct-directeur van de VEB

 
Gerelateerde artikelen