VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dat de aandeelhoudersvergadering (ava) van NN Group een zouteloos verloop had, zal niemand de nieuwbakken bestuursvoorzitter David Knibbe kwalijk hebben genomen. Een virtuele ava biedt sowieso geen geschikt podium voor verhitte discussies; bovendien liggen bij NN grote controversiële kwesties niet voor het oprapen.

De verzekeraar lijkt zich goed staande te houden in zowel de acute coronacrisis als het tijdperk van structureel lage rentes.

Lage rente
Natuurlijk heeft ook NN te kampen met de rente. De extreem lage of zelfs negatieve obligatierentes maken veilig beleggen lastig. In de zoektocht naar rendement vindt NN enige compensatie in de hypothekenportefeuille. Hoe dan ook, de lage rentes bieden geen omgeving waar hoge groei voor de hand ligt. Knibbe erkende dat het moeilijk is nieuwe aanvullende pensioenproducten te ontwikkelen die interessant zijn voor klanten.

Tegelijkertijd wees hij erop dat NN weinig last had van de turbulentie op de financiële markten in 2020, aangezien de verzekeraar vooral is belegd in overheidsobligaties met een hoge kwaliteit en weinig in risicovolle bedrijfsobligaties. Over de blootstelling in aandelen en vastgoed maakte hij zich geen zorgen. De fluctuaties (lees dalingen) op korte termijn zijn niet relevant gezien de lange beleggingshorizon.

Schadeverzekeringen renderen
De schaalgrootte in Nederland levert voordelen ten opzichte van de concurrentie. Knibbe ziet daarnaast synergiën tussen de bedrijfstakken en kan zich buiten Nederland permitteren om marge te laten prevaleren boven volume. De focus ligt op organische groei, hoewel hij overnames van portefeuilles nooit uitsluit.

NN heeft de afgelopen jaren succes geboekt in de uitvoering van haar plannen. Niet alleen is de integratie van Delta Lloyd voltooid, maar beleggers zullen tevreden zijn met de verhoging van de marges op schadeverzekeringen. Terwijl veel verzekeraars moeite hebben deze tak van sport te laten renderen, daalde de zogenaamde combined ratio (kosten en uitkeringen ten opzichte van de premies) bij NN in 2019 van 99,4 naar 95,4 procent.

Ongetwijfeld zal dit naar meer smaken bij NN, maar Knibbe wil eerst de overname van de schadepoot van Vivat verteren, alvorens serieus te denken aan grote acquisities van schadeportefeuilles.

Dividend komt eraan
NN voelt zich gesteund door de sterke balans en hoge solvency-II ratio. Die ratio is onlangs verder verhoogd doordat NN het langlevenrisico – van klanten die na hun pensioen een periodiek inkomen ontvangen van NN tot hun overlijden - had herverzekerd. Knibbe benadrukte dat NN hiermee haar risicoprofiel verder wilde verlagen. Weliswaar beperkt deze transactie de mogelijke toekomstige winsten, maar er wordt onmiddellijk kapitaal vrij gespeeld. Dit kapitaal zal naar de holding gaan en zal uiteindelijk ook helpen dividend aan aandeelhouders uit te keren.

De uitkering van het slotdividend over 2019 mag dan weliswaar van hogerhand zijn uitgesteld, maar NN zal er alles aan doen om het niet af te stellen. De inhaalslag kunnen aandeelhouders waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 verwachten.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen