VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na het doorgaans lastige eerste kwartaal, viel de schade voor Fugro in het door de coronacrisis gedomineerde tweede kwartaal redelijk mee. Maar de bodemonderzoeker is nog druk doende een herfinanciering te regelen die het bedrijf de komende jaren door moet helpen.

Dat Fugro niet al te ronkende cijfers zou presenteren, hadden beleggers al wel enigszins ingecalculeerd. Het concern boekte afgelopen kwartaal een bescheiden operationele winst (ebit, de winst voor rente en belastingen) van bijna zestien miljoen euro. Vorig jaar rolde er nog een plus uit van 36 miljoen euro.

De omzet daalde ook, met ongeveer een kwart, tot 349 miljoen euro. Deze omzetval is gedreven door vrijwel alle segmenten van Fugro. Er is vooral minder werk te doen voor olie- en gasbedrijven. Bij die voor Fugro belangrijke klanten worden investeringsbudgetten massaal teruggeschroefd. De omzetdaling was hier met 29 procent het grootst.

Het enige segment dat het hoofd boven water hield, is offshore wind, dat een groei van 40 procent liet zien. Hiermee boet de olie- en gassector – in ieder geval voor even – sterk aan belang in; zij vertegenwoordigt nog maar 42 procent van de omzet. Fugro wordt hiermee minder afhankelijk van de volatiele oliemarkt, maar krijgt hier de nukken van Europese overheden - nog steeds van essentieel belang voor het aanjagen van de offshore-windprojecten - voor terug.   

Bankafspraken voor eventjes verlengd
Een dossier dat boven het bedrijf blijft hangen, is de schuldenlast. In februari moest Fugro op het laatste moment een obligatie-uitgifte uitstellen omdat het coronavirus voor onrust op de financieringsmarkt had geleid. Bestuursvoorzitter Mark Heine zei bij de halfjaarcijferpresentatie dat de looptijd van de huidige bankleningen inmiddels met vier maanden is verlengd tot september 2021. Dat geeft het bedrijf enige ruimte om een definitieve herfinanciering te regelen. Over drie tot zes maanden hoopt Heine beleggers meer duidelijkheid te kunnen geven.

De nettoschuld, het saldo van de rentedragende leningen en de kaspositie, kwam iets lager uit op 593 miljoen euro. Het verhoudingsgetal dat deze schuldpositie afzet tegen de verdiencapaciteit (ebitda) kwam daardoor uit op 1,7. Dat was halverwege vorig jaar 2.8.

Fugro zegt voorlopig over voldoende liquide middelen te beschikken. Aan het eind van het eerste halfjaar stond er zo’n 370 miljoen op de bankrekening, onder andere na de onderhandse emissie van 10 procent eerder dit jaar die ruim 80 miljoen euro opbracht. Deze cashpositie bood het management het comfort om alvast een deel van de converteerbare obligatielening terug te kopen. Deze inkoop, die 39,1 miljoen aan nominale waarde vertegenwoordigde, geschiedde tegen een korting.

Coulance
Vooralsnog verwacht Heine bij het eerstvolgende testmoment eind september aan de reguliere bankafspraken te kunnen blijven voldoen. Een uitzondering is wel een aparte afspraak met de eigenaar van twee ’schepen die Fugro in gebruik heeft. Daarvoor geldt een drempelwaarde voor de ebitda, de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, waarvan Fugro niet verwacht die te zullen halen. Heine rekent overigens op coulance van de wederpartij en verwacht een vrijgeleide (waiver) te krijgen. Daarvoor zal Fugro dan mogelijk wel eenmalig een soort boete moeten betalen.

Ook is mogelijk dat bij een tweede uitbraak van het coronavirus de afspraken met andere financiers worden geschonden. In dat geval rekenen Heine en zijn financiële man Paul Verhagen ook op een soepele opstelling van de huisbanken.

Omdat de financiering voor de langere termijn nog niet rond is, valt een aandelenemissie dus nog niet uit te sluiten.  

Afwaardering
Een ander hoofdpijndossier is de divisie Seabed Geosolutions die zich bezighoudt met seismisch onderzoek van zeebodems. Dit onderdeel draait stroef en de vooruitzichten zijn niet veel beter. Fugro moest vanwege deze mindere prognoses een afwaardering nemen van ruim 40 miljoen euro. Seabed merkt de gevolgen van het coronavirus sterk, met afstel en uitstel van projecten als gevolg. Wel is Fugro volgens Heine nog met meerdere partijen in gesprek over de verkoop al zal hij zich na meerdere tegenvallers bij dit onderdeel in de laatste zes maanden weinig illusies maken over de verkoopopbrengst. Een noemenswaardige verlichting van de schuldenlast zal dus waarschijnlijk niet van die verkoop komen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen