VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Fugro over het – volgens de VEB – lekken van voorwetenschap over een mogelijke herfinanciering van Fugro.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Fugro. Fugro betwist en blijft betwisten dat zij een publicatieplicht had.

VEB-directeur Paul Koster toont zich tevreden met de schikking: “Het is goed nieuws dat Fugro dit geschil zo voortvarend oplost. Fugro kan zich nu richten op de herfinanciering.”

Uitgelekte voorwetenschap?
Op donderdag 15 oktober 2020 om 12.46 uur verschenen bewoordingen op een per abuis openbare testomgeving van de website van Fugro over een mogelijke herfinanciering van de onderneming.  Op een beleggersforum ontstond vanaf 12.46 uur een discussie over deze informatie. Diverse beleggers lieten weten hun Fugro aandelen snel te verkopen in verband met een potentiële claimemissie.

Om 15.05 uur die dag publiceerde Fugro een bericht waarin zij bevestigde in onderhandeling te zijn met banken en investeerders over de herfinanciering. De koers van het Fugro-aandeel reageerde op dit persbericht van 15.05 uur met een val. Vanaf  dinsdag 20 oktober 2020 was de koers weer volledig hersteld.

Diverse beleggers hebben Fugro aandelen gekocht op donderdag 15 oktober 2020 tussen 12.46 uur en 15.05 uur, terwijl zij niet op de hoogte waren van de stand van zaken met betrekking tot herfinanciering. Die informatie was volgens de VEB niet op de juiste manier openbaar gemaakt, maar uitgelekt en daardoor maar bij een select gezelschap bekend. De aandeelhouders die hun Fugro aandelen op Euronext Amsterdam hebben gekocht tussen 12.46 uur en 15.05 uur, hebben, aldus de VEB, bij verkoop na 15.05 uur en voor 20 oktober 2020 een nadeel geleden.

Minnelijke regeling
In het kader van de minnelijke regeling zijn de VEB en Fugro overeengekomen dat VEB-leden en VEB-partners die hun aandelen Fugro op 15 oktober 2020 tussen 12.46 uur en  15:05 uur op Euronext Amsterdam hebben gekocht in aanmerking komen voor een vergoeding van het verschil tussen aankoopprijs en de door hen gerealiseerde verkoopprijs vóór 20 oktober 2020. Voorwaarde is dat per saldo verlies is geleden.

Fugro zal de administratieve afwikkeling van de minnelijke regeling en uitkering van de compensatie aan de deelnemers op zich nemen.

Voor wie?
De schikking geldt alleen voor VEB-leden en professionele beleggers met een VEB-partnerovereenkomst. Marketmakers, day traders en flitshandelaren zijn uitgezonderd van deelname.

Komt u in aanmerking, neem dan voor 30 mei 2021 contact op met Fugro via ir@fugro.comWilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen