VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bodemonderzoeker Fugro haalt vers kapitaal op. Eerder konden institutionele beleggers al tegen flinke korting geld bijstorten. Sindsdien is de koers flink gestegen. Met een claimemissie wordt de rest van het benodigde kapitaal bij elkaar gesprokkeld. Inmiddels worden de claims verhandeld en kunnen beleggers inschrijven. Hoe gaat dit in zijn werk?

Waarom heeft Fugro deze claimemissie nodig?
Op 19 oktober maakte Fugro bekend nieuwe schuld aan te gaan bij de bank (425 miljoen euro) en voor 250 miljoen euro aandelen uit te geven. Het geld moet de balans versterken in de huidige moeilijke marktomstandigheden in de olie-en gasindustrie.

In het derde kwartaal bedroeg de nettoschuld volgens de rapportage weliswaar 1,8 keer het bedrijfsresultaat (EBITDA), maar daarbij werd geen rekening gehouden met de twee converteerbare obligaties van Fugro. De aflossing van één van deze leningen vindt volgend jaar plaats, de opbrengst uit de emissie kan gebruikt worden om deze obligatie (151 miljoen euro) af te lossen.

Tegelijkertijd wordt ook de kredietfaciliteit bij het bankenconsortium afgelost. Onder een nieuwe regeling met de banken is ruimte tot 425 miljoen euro, mogelijk aangevuld met extra geld uit de claimemissie. De herfinanciering van Fugro moet het bedrijf in staat stellen de schuldratio (waarbij alle schulden worden meegenomen) te reduceren van 4,2 naar 2,0.

Hoe ziet de claimemissie van Fugro eruit?
Fugro haalt voor 250 miljoen euro aan nieuw geld op bij aandeelhouders. Hiervan werd reeds 53,3 miljoen euro ingebracht door enkele institutionele-investeerders (verzekeraars NN, ASR en het Zwitserse beleggingsfonds Strategic Value). Deze zogeheten ‘cornerstone’-aandeelhouders konden de aandelen Fugro met een flinke korting op 2,60 euro aankopen.

Voor de claimemissie resteert daarom een bedrag van een kleine 200 miljoen euro. Diezelfde ‘cornerstone’-aandeelhouders hebben zich ook bij de claimemissie voor bijna 60 miljoen euro aan aandelen gecommitteerd. De overige aandeelhouders moeten de resterende bijna 140 miljoen euro bij elkaar leggen. Mocht de vraag naar aandelen Fugro tegenvallen dan hebben de banken zich garant gesteld voor de overige aandelen.

De aandeelhouders van Fugro hebben verhandelbare inschrijvingsrechten (‘claims’) ontvangen. Aandeelhouders hebben voor ieder aandeel dat zij bezitten een inschrijfrecht ontvangen. Hiermee hebben zij het recht om voor elke 13 aandelen in bezit er 11 nieuwe bij te kopen tegen bijbetaling van 2,12 euro per nieuw aandeel.

Er wordt gesproken over een discount van 40 procent op de TERP, wat wordt hiermee bedoeld?
Als een aandeel ex claim gaat, dan heeft dit een effect op de koers. Van tevoren wordt daarom een theoretische prijs berekend, op basis waarvan de uitoefenprijs wordt bepaald. Deze theoretische prijs wordt theoretical ex-rights price (TERP) genoemd. De TERP is het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen:

TERP =     #oude aandelen p. recht x aandelenkoers + #nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
                                  #oude aandelen p. recht + #nieuwe aandelen p. recht

Uitgaande van de slotkoers van dinsdag 1 december (4,83 euro) was de TERP voor Fugro als volgt:

TERP = 13 x 4,83 + 11 x 2,12   = 3,59
                        24

De discount (de korting) van de nieuwe aandelen ten opzichte van de TERP is dus:

Discount = 3,59 – 2,12 x 100% = 40,9%
                             3,59

De korting kan gezien worden als lokkertje om beleggers over de streep te trekken om in te schrijven op de emissie. Als beleggers geen gebruik willen maken van het inschrijfrecht, kunnen zij deze via de beurs verkopen. De opbrengst van deze verkoop is dan een vergoeding voor de verwatering die de belegger tegemoet ziet.

Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de ruilverhouding. De theoretische prijs van een inschrijvingsrecht kan als volgt worden berekend:

Prijs inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (huidige beurskoers - uitgifteprijs)

Bij een aandelenkoers ex claim van 3,59 euro is de prijs in theorie als volgt:

11/13 x (3,59 – 2,12) = 1,24

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk zullen er afwijkende prijzen ontstaan doordat de koers van het aandeel verandert. Daarbij zullen mogelijk de inschrijvingsrechten lager of hoger noteren dan de theorie voorschrijft.

Hoe lang heb ik nog de tijd om aan te melden?
De aanmeldtermijn loopt tot donderdag 10 december 10:00 uur, maar het kan zijn dat de eigen bank of broker een kortere deadline hanteert.  Zo kunnen klanten bij discountbroker DeGiro aanmelden tot uiterlijk dinsdag 8 december 17.40 uur.

Beleggers die niet willen inschrijven op de claimemissie kunnen tot uiterlijk woensdag 9 december op 17.40 uur hun claimrechten verzilveren. Beleggers die vergeten aan te melden of hun claimrechten te verkopen moeten hopen dat hun bank of broker de stukken aanmeldt voor de rump offering.

Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De afweging om in te schrijven is afhankelijk van persoonlijke beleggingsdoelstellingen en de verwachting ten aanzien van het aandeel Fugro. Pessimistische beleggers zullen wijzen op teruglopende winsten en omzetten als gevolg van de malaise in de olie-en gasindustrie.

Optimistische beleggers kijken meer naar het lagere risico door schuldafbouw als gevolg van de emissie en zien mogelijk kansen door een betrekkelijk lage waardering van het aandeel, dat handelt op 7 keer het verwachte bedrijfsresultaat (EBITDA).

Opties

Voor opties geldt dat deze door Euronext worden aangepast volgens de zogeheten ratiomethode. Op deze manier ondervinden beleggers in afgeleide producten geen onnodig voor- of nadeel van de claimemissie. De berekende ratio bij Fugro bedraagt 0,7428. Hiermee worden de uitoefenprijs en contractgrootte aangepast. 

Normaal gesproken hebben de opties van Fugro (ticker FUR) een contractgrootte van 100 aandelen. Door de toepassing van de ratiomethode zou de contractgrootte moeten wijzigen naar 135 aandelen, daarom introduceert Euronext een nieuw contract (ticker FUO). Een eventueel afrondingsverschil wordt geldelijk verrekend door middel van een zogeheten equalisation payment.

Net als bij opties wordt de ratiomethode ook toegepast op andere afgeleide producten zoals turbo’s, speeders en sprinters. De ratio wordt hier gebruikt om het financieringsniveau en de stoploss-niveaus aan te passen zodat ook deze beleggers geen voor-of nadeel ondervinden.
Gerelateerde artikelen