VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

European Investors-VEB heeft grote moeite met de gang van zaken bij Altice. Minderheidsaandeelhouders worden klemgezet met een openbaar bod dat onder de huidige beurskoers ligt. Bieder, Next Private, is onder controle van Altice-President Patrick Drahi die nu al ruim 75 procent van de aandelen Altice in handen heeft.

European Investors-VEB heeft haar bezwaren tegen de gang van zaken gestuurd aan Altice. Deze bezwarenbriefdirect naar de brief is een opmaat naar eventuele verdere juridische acties, waaronder een mogelijke enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Franse telecombedrijf Altice ligt al langer overhoop met een groep aandeelhouders. European Investors-VEB is al jaren zeer kritisch op Altice. De corporate governance verhoudingen bij Altice zijn zo slecht dat de accountant er al twee keer aandacht voor heeft gevraagd in de key audit matters die bij de jaarlijkse controleverklaring in de jaarrekening staan.

European Investors-VEB is ook kritisch op het functioneren van de onafhankelijke non-executive members nadat het bod is aangekondigd. Zij ondersteunen het bod van Next Private van een magere 4,11 euro op basis van de fairness opinie van een vrijwel onbekende finance boutique die in het verleden voor Drahi heeft gewerkt.

Opportunistisch en zeer laag bod
Het bod is ruim een derde onder de koers van nog geen half jaar eerder, vlak voor de coronapandemie uitbrak. Ook Altice zal als een van de winnaars uit de crisis komen. In het derde kwartaal bleken de resultaten alweer in de lift te zitten. De onderneming rekent er nog steeds op dat het over een paar jaar één miljard euro aan vrije kasstroom per jaar behaalt. Ter vergelijking: tegen 4,11 euro per aandeel bedraagt de totale aandelenwaarde ongeveer 5 miljard euro. Het bod op de uitstaande aandelen heeft Drahi snel terugverdiend waarna hij nog jarenlang kapitalen aan inkomsten kan bijschrijven.

Uitrookmechanismes
Mocht minder dan 95 procent van de aandeelhouders hun stukken aanbieden, dan heeft Drahi een aantal post-offer restructuring measures in het vooruitzicht gesteld om de achterblijvende aandeelhouders het leven zuur te maken. Bij de buitengewone aandeelhoudervergadering die op 7 januari 2021 staat gepland staat een onderhandse overdracht van de activa geagendeerd en een driehoeksfusie. Beide maatregelen zorgen er voor dat de minderheidsaandeelhouders uitgerookt worden.

De aandeelhoudersrichtlijn zou moeten verhinderen dat Drahi meestemt bij deze besluiten en op die manier zijn standpunt doordrukt. Toch lijkt Drahi voornemens om mee te stemmen. Voor European Investors-VEB is dat laatste onacceptabel. 

European Investors-VEB behartigt de belangen van beleggers in Nederland en andere Europese landen.

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen