VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het resultaat dat Philips over 2020 behaalde was in lijn met dat van 2019, consumenten hielden de hand op de knip maar de vraag naar beademingsapparatuur maakte alles goed. En onderliggend is er wel degelijk groei.

In het coronajaar 2020 kwam Philips’ omzet fractioneel hoger uit op 19,5 miljard euro. Ook het bedrijfsresultaat (EBITA) was met ruim 2 miljard euro vrijwel gelijk aan dat van 2019.

De resultaten waren wat beter dan verwacht en het aandeel reageerde maandagmorgen dan ook met een stijging van 3 procent. Er is namelijk geen sprake van stilstand: op vergelijkbare basis bedroeg de omzetgroei over heel 2020 zo’n 3 procent, en in het vierde kwartaal zelfs 7 procent.

Philips is nog niet helemaal klaar met de transitie naar een onderneming die zich volledig op gezondheidszorg richt. Er staan nog wat bedrijfsonderdelen in de etalage, met name die waar stofzuigers, staafmixers, Senseo-apparaten, citruspersen en airfryers worden gemaakt. Verkoop hiervan zou meer dan 3 miljard euro moet opleveren.

Overnamestrategie
Dat geld kan goed gebruikt worden om Philips’ overnames in de healthtech mee te financieren. Die zijn strategisch belangrijk, maar het risico manifesteert zich soms dat er teveel betaald wordt. Dit kwartaal boekt Philips bijvoorbeeld flink af op Lifeline, dat Philips in 2006 kocht voor 683 miljoen euro. Het leeuwendeel van de 144 miljoen euro aan afschrijvingen op goodwill hangt samen met lifeline.

Bij de berekening van return on invested capital (ROIC) laat Philips de overnames van de laatste vijf jaar buiten beschouwing. Dat maakt het voor beleggers lastig te beoordelen hoe goed overnames daadwerkelijk renderen. Zo is nu te zien dat de ROIC in 2020 verder daalt van 14,8 naar 13,7 procent, en dat is onder meer omdat de overname van Volcano van vijf jaar geleden nu meetelt in de kapitaalsbasis. Het rendement ligt nog wel ruim boven de gemiddelde kostenvoet van het kapitaal (WACC) van 7,1 procent, dus er wordt waarde gecreëerd.

Transformatie
De transformatie van Philips van een breed conglomeraat naar een medische speler begint vorm te krijgen. Het concern is geen bord spaghetti meer, zoals voormalig topman Cor Boonstra het bedrijf in 1997 noemde. Hij zag liever een bord asperges, en daarvan is er langzamerhand inderdaad nog maar één over.

Beleggers hebben Philips in de afgelopen jaren beloond voor hun ‘shrink to grow’-strategy. Philips omzet in 2020 (19,5 miljard euro) ligt lager dan die in 2011 (22,5 miljard euro), maar de uitgangspositie is vele malen beter.

Sinds 2011 is de organische omzetgroei ruimschoots verdubbeld en de operationele winstmarge bijna verdrievoudigd (van 4,7 procent naar 13,2 procent).

Ruim twee jaar geleden zei topman Frans van Houten in een interview met Effect:
“Binnen de zorg hebben we dan de strategie om oplossingen te bieden in plaats van alleen maar kale producten te verkopen. Een oplossing bestaat bij ons uit een product, software en diensten die als een bundel worden aangeboden om een medisch probleem op te lossen of een gezondheidsuitdaging aan te gaan.”

De verschuiving van hardware naar software en diensten gaat gepaard met verder potentieel om de marge te verbeteren. Bovendien gaan de nieuwe oplossingen veelal gepaard met verdienmodellen waarbij stabielere service-inkomsten worden gegenereerd. De zogenaamde verkopen uit ‘solutions’ stegen van een kwart in 2015 naar 37 procent in 2020 en dit moet verder groeien naar 45 procent over vijf jaar.

Dit heeft geresulteerd in een substantiële herwaardering van het aandeel Philips op de beurs. Waar beleggers in 2011 rond de 6 keer het bedrijfsresultaat betaalde, ligt dit waarderingsgetal nu op 12.

Analisten zijn de laatste jaren enthousiaster geworden over Philips. Op dit moment geven 17 van 27 specialisten een koopadvies (bron: Bloomberg), er is slechts één verkoopadvies. Voor de hooggespannen verwachtingen is het wel van belang dat de relatief dure overnames die Philips de laatste jaren deed zich gaan bewijzen. Het bedrijf deed 25 overnames in de laatste 5 à 6 jaar. De post goodwill en andere overname-gerelateerde zachte activa van bij elkaar ruim 11 miljard euro beslaat hierdoor nu meer dan een derde van het balanstotaal (circa 27,7 miljard euro).
Gerelateerde artikelen