VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met een versterkte balans hoopt het geplaagde Fugro haar veelbelovende strategie vorm te geven. De mate waarin Fugro erin slaagt al die mooie plannen echt uit te voeren, zal bepalend zijn of de aandeelhouders er ook op vooruitgaan.

Bodemonderzoeker Fugro had net de eerste voorzichtige stappen richting winstherstel en groei gezet, toen de coronacrisis toesloeg. Niet alleen drukte dat de omzet, vooral bij de olie- en gasklanten, maar het torpedeerde ook de geplande herfinancieringsplannen. Gelukkig slaagde Fugro er uiteindelijk in de balans te versterken door een stevige aandelenemissie.

De onderneming wil meeliften op de fundamentele lange termijn trends in de wereld. Denk aan de energietransitie, broodnodige infrastructurele investeringen in diverse landen, digitalisering en aanpassing aan klimaatveranderingen. Fugro heeft goede kaarten in de hand om daarop in te spelen, maar durft vooralsnog niet aan te geven wanneer ze haar eigen financiële doelstellingen voor de middellange termijn gaat halen. Die voorzichtigheid is begrijpelijk, gezien dat de doelstelling van een EBIT-marge tussen 8 en 12 procent in geen enkel jaar in de periode 2014-2020 was gehaald. De doelstelling van 10 tot 15 procent roce (return-on-capital-employed) bleef zelfs al vanaf 2013 buiten bereik.

De tegenvallende prestaties hangen nauw samen met de problemen in de olie- en gassector en Fugro zet daarom stevig in op bijvoorbeeld (bodemonderzoek voor) windmolens en infrastructuur. Het feit dat de onderneming de afhankelijkheid van olie- en gas probeert te verminderen, betekent niet dat ze de sector de rug toekeert. Bestuursvoorzitter Mark Heine benadrukte in de aandeelhoudersvergadering dat Fugro een belangrijke rol speelt om olie- en gasklanten efficiënter en veiliger te laten opereren. Samen met mastodonten als Shell ondersteunt Fugro de energietransitie. Enig pragmatisme zal de onderneming daarbij niet vreemd zijn: conventionele opbrengsten helpen Fugro nieuwe markten te ontwikkelen, zo meldde Heine.

Twee van de drie sloten verwijderd
Qua governance moest Fugro een flinke concessie doen bij de herfinanciering. Het meest dichtgetimmerde beursfonds in Nederland heeft twee van de drie sloten die de invloed van aandeelhouders beperken verwijderd. Terwijl de onderneming jarenlang met verve het belang van de beschermingsmaatregelen verdedigde, verwacht ze geen negatieve gevolgen nu twee ervan zijn verdwenen. Sterker, president-commissaris Harrie Noy meende dat dit de aantrekkelijkheid van Fugro als belegging kan vergroten en zag het als “een mijlpaal in de geschiedenis van Fugro, waarmee ze voldoet aan de moderne governance standaarden.”

De VEB had het niet beter kunnen verwoorden.
Gerelateerde artikelen