VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In de week dat sportscholen hun deuren openen haalt Basic-Fit 300 miljoen euro op met de uitgifte van een converteerbare obligatie. Het is de derde financiële steunoperatie in korte tijd. Wat moeten beleggers hiervan vinden?

Tijdens de lockdown was Basic-Fit hard op zoek naar cash om de leegstromende kas aan te vullen.

Met een overbruggingskrediet van 150 miljoen euro in februari, een emissie van 204 miljoen euro in april en recent het heropenen van de sportclubs leek de noodzaak voor een nieuwe kapitaalronde beperkt.

Toch verraste de uitbater van budgetsportscholen eind vorige week met de mededeling dat het 304 miljoen euro heeft opgehaald met een converteerbare obligatie.

1. Waarom haalt Basic-Fit geld op?
Op het eerste gezicht is de cash niet nodig. Aan het einde van het eerste kwartaal had Basic-Fit 142 miljoen euro op de bank. In april kwam daar nog eens 204 miljoen euro bij als gevolg van een aandelenuitgifte.

Met een operationele cash-burn van 20 miljoen euro per maand, gedurende april, mei en de eerste helft van juni, zal daarvan nog bijna 300 miljoen euro in kas hebben gezeten.

Daarmee was de afgesproken grens met de banken nog ver uit zicht. De beschikbare cashmiddelen mogen niet onder de 55 miljoen euro uitkomen.

De voornaamste reden om extra kapitaal op te halen is daarom waarschijnlijk te vinden in de gunstige omstandigheden op de beurs.

Ondanks een relatief hoge schuld in combinatie met een terugvallend bedrijfsresultaat door een in de lockdowns teruggelopen ledenaantal, bedraagt de coupon op de lening slechts 1,5 procent. De looptijd is maximaal zeven jaar.

2. Hoe werkt een converteerbare obligatie?
Dit lage rentepercentage is, naast de gunstige marktomstandigheden, vooral het gevolg van de vorm waarin het kapitaal uit de markt is gehaald.

Een converteerbare obligatielening is op te knippen in een ‘gewone’ obligatielening en een call-optie.

Deze call-optiecomponent, die bij Basic-Fit loopt tot uiterlijk 17 juni 2028, heeft een uitoefenprijs van 50,625 euro per aandeel.

De houders van de obligatieleningen kunnen hun hoofdsom dan inwisselen tegen aandelen van de sportschooluitbater tegen die 50,625 euro. Dat zullen ze alleen doen als de koers tegen die tijd boven deze uitoefenprijs ligt. Op het moment van de uitgifte schommelde de beurskoers van Basic-Fit rond de 40 euro.

Als de uitoefenprijs niet wordt bereikt, krijgen beleggers gewoon de hoofdsom terug. De optiepremie is dus versleuteld in de lagere rente. Onder bepaalde voorwaarden kan Basic-Fit over een aantal jaren de obligaties vervroegd inkopen en omzetten in aandelen of kan een obligatiehouder de lening terugverkopen aan het sportbedrijf.

3. Zijn er ook nadelen aan de obligatie?
Voor zittende beleggers is de kans op een aandelenuitgifte onprettig, omdat zij in dat geval hun aandeel in toekomstige winsten zien verwateren.

In dit geval is voor ruim 300 miljoen euro aan obligaties uitgegeven. Dit zou betekenen dat er bij een uitoefenprijs van 50,625 euro krap zes miljoen aandelen zullen worden bijgedrukt.

Bij volledige conversie zal Basic-Fit zijn uitstaande aandelenkapitaal zien toenemen van 66 miljoen naar bijna 72 miljoen stuks.

Deze potentiële verwatering valt op zichzelf te overzien. Maar als ook wordt gekeken naar de twee eerdere ‘corona-emissies’ van 5,33 miljoen en 6 miljoen aandelen in juni 2020 en april 2021, is de impact toch aanzienlijk. Als de obligaties aan het einde van de rit worden ingewisseld voor aandelen is de verwatering in totaal 31,7 procent.

4. Wat gaat Basic-Fit met het geld doen?
Het persbericht vermeldt dat het geld wordt aangewend voor ‘algemene bedrijfsdoeleinden en herfinanciering, alsook het bedrijf te voorzien van de financiële flexibiliteit om de uitvoering van de groeistrategie te versnellen.’ 

Het lijkt daarmee zo goed als zeker dat Basic-Fit in ieder geval het overbruggingskrediet zal aflossen. Maar zelfs als daarmee rekening wordt gehouden, dikt de kas nog steeds aan tot krap 450 miljoen euro.

Dit maakt een versnelling van de uitrol van nieuwe vestigingen mogelijk. Eenmaal volwassen – ongeveer twee jaar na opening – levert een gemiddelde sportschool op een eenmalige investering van circa 1,2 miljoen euro een rendement op van grofweg 30 procent per jaar.

Vergeleken daarmee is de rentevergoeding van 1,5 procent aan obligatiehouders een afrondingsverschil.

Toekomst Basic-Fit
Afgaand op de beurskoers ziet de toekomst van Basic-Fit er rooskleurig uit. Ondanks de drie emissies en de desastreuse gevolgen voor het concern als gevolg van de pandemie staat de koers op recordhoogte.

Beleggers zijn zo optimistisch doordat het bedrijf het weliswaar zwaar had, maar de kleinere concurrenten doorgaans nog harder zijn getroffen. Door zijn omvang en beursnotering kon Basic-Fit kapitaal ophalen en de huurbazen tot concessies dwingen, terwijl veel kleinere sportscholen deze luxe niet hadden.

CEO René Moos en CFO Hans van der Aar lijken zich bewust van de misère bij kleinere concurrenten. In het persbericht schrijven ze ook dat Basic-Fit behalve organische groei overweegt om kleinere overnames te doen als deze mogelijkheid zich voordoet.
Gerelateerde artikelen