VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina wil de komende jaren snel groeien en de winstgevendheid flink opschroeven. Een verschuiving in het soort diensten dat het IT-concern levert moet leiden tot een trendbreuk. Het is allerminst zeker dat dit ook echt gaat gebeuren.

Ordina hield deze week een dag voor investeerders en gaf daarbij een aantal doelstellingen voor de periode tot en met 2026. Het is de bedoeling dat de omzet jaarlijks 5 tot 8 procent gaat groeien.  Daarnaast moet de operationele winstmarge (ebitda-marge) uitkomen tussen de 10 en 14 procent.

Ambitieuze doelstellingen
Afgezet tegen de eerdere prestaties zijn dat ambitieuze doelstellingen. Van 2017 tot en met 2020 groeide de omzet per jaar maar 1,7 procent. In de jaren daarvoor was zelfs sprake van krimp. De winstgevendheid nam ook maar beperkt toe. Ordina is weliswaar van een operationele winstmarge van 5,2 procent in 2018 naar 12,5 procent in 2020 gegaan, maar dat is vooral te danken aan externe factoren.

Zo zitten door nieuwe boekhoudregels de kosten van bepaalde leasecontracten sinds 2019 niet meer in het bedrijfsresultaat. Dit scheelt zo’n 3 procentpunt aan winstmarge. Daarnaast vielen de kosten vorig jaar lager uit door de coronacrisis. Dat scheelde nog een procentpunt.

Groei moet flink versnellen
Voor het halen van de nieuwe doelstellingen is dus een trendbreuk nodig, de groei moet flink versnellen. Ordina denkt dat die trendbreuk er komt dankzij de nieuwe strategie, of eigenlijk de strategie die een paar jaar geleden is ingezet.

Die draait om het principe dat het bedrijf minder een leverancier van IT-diensten wordt en meer een partner die oplossingen biedt die zijn gebaseerd op IT. De achterliggende gedachte is dat de scheidslijn tussen IT en de rest van organisaties verdwijnt omdat technologie in steeds meer processen een centrale rol heeft.

Het bedrijf heeft een paar jaar geleden vijf trends of ‘business propositions’ opgeschreven waarmee het zich profileert. Zo helpt Ordina klanten in de publieke sector om transities te maken van oude naar nieuwe IT-platformen. Dit valt dan onder ‘business platforms’. Een nieuwe app voor het personeel van Schiphol valt onder ‘digital acceleration’.

Het moet de herkenbaarheid en zichtbaarheid naar klanten vergroten en daarmee leiden tot omzetgroei en verbetering van de resultaten. In de nieuwste doelen voor de komende jaren is dan ook een centrale positie ingeruimd voor deze vijf trends.

Trendbreuk nog niet te zien
De omzet uit de business propositions was vorig jaar 38 procent van het totaal. Dat moet toenemen tot 75 procent in 2026. Omdat het gaat om meer diensten die waardevoller zijn dan de meer traditionele IT-diensten leidt dit dan tot extra omzetgroei en meer winst.

Probleem is alleen dat de groei van de business propositions helemaal niet zo hard gaat. In 2018 zat het aandeel in de omzet ook al op een derde. In 2019 stelde Ordina zich ten doel dat 65 procent van de omzet in 2022 uit deze activiteiten komt. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat dit wordt gehaald. Nu is 2026 natuurlijk nog ver weg en mogelijk komt de groeiversnelling alsnog. Maar vooralsnog tekent de trendbreuk waar Ordina op inzet zich nog niet af.
Gerelateerde artikelen