VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De winstmarge zal bij AkzoNobel dit jaar minder hard stijgen dan verwacht. Dat komt door een explosie van grondstoffenprijzen die het verfconcern niet meteen kan doorberekenen aan klanten. Het informatiesysteem dat het management had moeten waarschuwen voor kosteninflatie lijkt te rammelen.

Een analist van de Belgische bank KBC merkte vlak na de publicatie van de jaarcijfers op dat Akzo spreekt over ‘significante inflatie van grondstoffen 

In eerdere uitingen zou het verf- en coatingsconcern het woord significant achterwege hebben gelaten.  

Tijdens de presentatie over de jaarresultaten bleek wat er schuil ging achter dit woord.  

Het concern heeft de explosie in grondstoffenprijzen niet goed ingeschat en moet nu de winstmargedoelstelling voor 2021 uitsmeren over meerdere jaren.  

Bij de jaarcijfers mikte Akzo nog op een verbetering van de winstmarge voor dit jaar met een half procentpunt tot 15,5 procent 

Maar dat is volgens ceo Thierry Vanlancker door een veel hogere grondstofrekening ‘niet meer realistisch’. Nu streeft Akzo naar een gemiddelde margeverbetering van een half procentpunt per jaar voor de jaren 2021, 2022 en 2023.  

De oude doelstelling wordt dus verlaten en uitgesmeerd.  

Defecte radar 
Veel begrip onder beleggers is er niet. Het aandeel AkzoNobel stond woensdag de hele dag in de min en eindigde als grootste daler van de AEX. Het vertrouwen lijkt even weg.   

Bij de jaarcijfers halverwege februari suste Vanlacker nog zorgen van analisten over stijgende grondstofprijzen. In tegenstelling tot drie jaar geleden zou Akzo over een vroeg waarschuwingssysteem beschikken voor grondstofprijzen, zo lichtte van Vanlancker destijds toe.  

Het concern moest hierdoor beter kunnen anticiperen op prijsstijgingen en een inschatting maken van de impact op de financiële resultaten 

Nog geen drie maanden na de jaarcijfers bij de eerste kwartaalupdate moest Akzo waarschuwen dat de inflatieverwachting moest worden bijgesteld naar een hoog enkelcijferig percentage voor heel 2021 (tussen de 6 en 9 procent, van een laag enkelcijferig percentage).  

En woensdag waarschuwt Vanlancker dat de prijsstijgingen voor titaniumdioxide en andere grondstoffen voor verf zullen oplopen tot wel 20 procent voor dit jaar.  

Lees hier de VEB  Barometer analyse van AkzoNobel.

Slikken  
Akzo had over de eerste zes maanden van dit jaar al prijsverhogingen voor zijn verven en coatings doorgevoerd van 4,5 procent. Maar die stijging is veel te laag om de hogere grondstofprijzen in de tweede helft van het jaar volledig te compenseren.  

Het is de vraag of Akzo’s klanten – denk aan bouwbedrijven, vliegtuigbouwers en scheepswerven – na drie eerdere rondes van prijsstijgingen in korte tijd nieuwe verhogingen zullen slikken. Akzo’s klanten worden immers ook geconfronteerd met fors hogere kosten voor andere materialen als hout, metaal en aluminium.  

Tijdens de analistenbijeenkomst liet Akzo weten dat in veel contracten een clausule is opgenomen die bepaalt dat bij substantiële prijsstijgingen contracten mogen worden ontbonden. Dat heeft ertoe geleid dat sommige klanten zijn weggelopen.   

Gemist 
Een analist vroeg zich tijdens de cijferpresentatie af hoe het kon dat AkzoNobel de prijsstijgingen niet goed op de radar had 

Vanlancker liet snel weten dat Akzo ‘niet het enige concern is die de grondstofprijsverwachting naar boven moet bijstellen’. Ook sprak de Belg over force majeure, denk aan het zeeschip dat het Suezkanaal blokkeerden de extreme vrieskou in Texas waardoor de productie van petrochemische stoffen stilviel.  

In een blik verf zitten circa 50 grondstoffen. Ontbreekt er eentje, dan heeft Akzo een probleem.  

Een andere reden voor het falende waarschuwingssysteem is dat de opleving in sommige sectoren veel sterker is dan verwacht. Specifiek werd gewezen op de ruimtevaartindustrie die inmiddels weer op het niveau van 2019 zou zitten. In het midden van de pandemie was het basisscenario nog 2023.  

 ‘… Dit is goed nieuws maar het creëert ook een tijdelijke opleving in vraag terwijl toeleveranciers van grondstoffen al kampen met tekorten’, aldus cfo Maarten de Vries.  

Betere tijden 
Akzo heeft de stellige overtuiging dat de prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen zullen zijn. In het vierde kwartaal zal een daling inzetten en volgend jaar zullen grondstofprijzen ergens landen tussen het laagste punt van 2020 en hoogste punt van 2021.  

En dat moet ruimte geven om de marge te verbeteren in 2022, zo lichtte Vanlancker toe.  

Als klanten eenmaal hogere prijzen slikken gaan deze niet meer omlaag en zal de lagere grondstoffenrekening tot meer winst moeten leiden, zo was de boodschap van de topman.   

Gezien de haperingen van Akzo’s waarschuwingssysteem is de vraag wat dit geschetste toekomstbeeld beleggers waard is.  

De cijfers in het een notendop


- De omzet van 
AkzoNobel steeg ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar met 26 procent tot 2,5 miljard euro. De verkopen liggen ook hoger dan in het tweede kwartaal van pre-coronajaar 2019 (2,4 miljard euro). 
 

- Ook de (aangepaste) operationele winst lag met 384 miljoen euro in het afgelopen kwartaal een stuk hoger dan in het tweede kwartaal van zowel 2020 (238 miljoen euro) als 2019 (305 miljoen euro). 

- Maar de verwachting dat de marge met 0,5 procentpunt zal stijgen voor heel 2021 werd niet meer realistisch geacht door de explosie van grondstofkosten die niet meteen kunnen worden doorberekend. Nu streeft Akzo naar in totaal 1,5 procentpunt margeverbetering in drie jaar.  

- Het is niet de eerste keer dat Akzo financiële doelstellingen neerwaarts bij moet stellen. Onder ceo Vanlanker is Akzo beter gaan presteren, maar het concern blijft kwetsbaar voor externe factoren zoals de macro-economie en grondstoffenprijzen. Over de gehele linie is het lastig voor Akzo om hogere grondstoffen meteen en volledig door te berekenen aan klanten.  
Gerelateerde artikelen